září ve 4. třídě

slunečnice, babí léto, čtvrťáčci

Září ve 4. třídě

S dětmi jsme právě v epoše zeměpisu, jejímž cílem je, aby děti získaly vědomý vztah k prostorové dimenzi světa, (přípravou byly i loňské míry a čas), aby se probudil nebo povzbudil jejich zájem o svět a aby cítily lásku k místu, kde žijí a chodí do školy. Výchozím bodem je nejužší prostor jejich lavice, první plánek, dále škola a její pozemek, světové strany, věnujeme se historii Pardubic, už se orientujeme v centru města včetně světových stran, čeká nás stavba plastického plánu města z hlíny poté, co si jej prohlédneme ze Zelené brány, kresba mapy a tento týden jako úkol také plánek cesty do školy. Budeme pracovat s busolami, navštívíme muzeum na zámku, Muzeum Ing. Jana Kašpara, letiště a v průběhu roku další místa, na která mohou být Pardubice hrdé. Některá místa jsou pro děti zatím tajná, psst. Děti úžasně na vše přicházejí samy, vědí, z jakého směru kdo do školy přichází, samy odhalují, jak se vytváří mapa. Vše prožíváme i v pohybu a hře. Postupně přejdeme k současnosti Pardubic a dále k širšímu okolí. Na zeměpisných textech a souvislostech procvičujeme také různé jevy z českého jazyka. Vyprávěcí látkou jsou pardubické pověsti.
Máme vymlácenou téměř polovinu obilí, vykopané brambory a děti si velice přejí, abychom příště v Klešicích přespali. Ještě dolaďujeme termín s ohledem na naše časové možnosti, pokud k tomu dojde, tak v posledním zářijovém týdnu.
angličtině opakujeme, píšeme známé texty, jako počátek psaní a čtení, budeme stále více konverzovat, otázky Where, Who, What, When, procvičujeme pozdravy, směry, předložky místa, předměty ve třídě, opakujeme a rozšiřujeme slovesa, procvičujeme dlouhé a krátké slabiky… Jsme na děti dvě – spolu s paní učitelkou Čípelovou tak máme možnost udělat mnohem více práce a ve větší pohodě. Chystáme si vzory pro křížkovou výšivku, hrajeme severskou pálkovou hru Bränball, zpíváme, hrajeme na flétny, opakujeme verše pro mlatce obilí, kreslíme, malujeme a téměř denně se i zasmějeme. Děti se k sobě chovají laskavě a hravě, pracujeme na zlepšení spolupráce ve skupinkách, od pátku jsou nově rozsazené, dámy vedle pánů.
Uvítáme tatínky a silné maminky, na pomoc se zídkou; štěrk, kameny a pracanty máme.
Těšíme se na další domečky:-)
Krásné dny Vám všem!
Zuzana Bařinková

naaranžovaní mlatci, při práci nebyl na focení čas

naše úroda

naše zlato i s plevami

zbylé otýpky