Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020-2021

Pozor !!! Blíží se další přednáška v rámci cyklu “Waldorf- důvěra v život”, který je součástí kritérií pro přijetí dětí do první třídy.

Čtvrtek 23. ledna 2020 od 17 hodin – Táňa Smolková- Právo na dětství

Organizace zápisu

Termín:  15.- 16. dubna 2020

Čas: vždy od 13.00 do 18.00 hodin

Místo: budova ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, 53002 Pardubice

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ:

 • O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.
 • Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otevírané první třídě pro školní rok 2020/21.
 • Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
 • K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad povinné školní docházky.

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. U cizince hlášené místo pobytu v ČR- 5 bodů

Pomocná kritéria

 • Starší sourozenec/sourozenci dotčené ZŠ- 2 body
 • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy- 1 bod
 • Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu-  2 body

Zákonní zástupci sdílí waldorfský pedagogický přístup, mají zájem o waldorfskou pedagogiku, jsou obeznámeni s principy, metodami waldorfské pedagogiky a učebním programem. Dokladem pro vyhodnocení kritéria je účast zákonného zástupce dítěte na 3 bezplatných seminářích pro rodiče o waldorfské pedagogice organizovaných školou v cyklu „Waldorf – důvěra v život“ a min. jedna evidovaná účast na Dni otevřených dveří –společně na cestě nebo Dni otevřených dveří – „Škola na zkoušku“

Přednáškový cyklus: „Waldorf – důvěra v život“ (Termíny se mohou změnit. Sledujte průběžně webové stránky)

Termín

Přednášející

Téma

Místo konání

31.října 2019

Milan Horák

Děti v digitálním světě 3

škola

21.listopadu 2019

Godi Keller

Jak (se) vychovávat pro budoucnost

Machoňova pasáž-W100

23.ledna 2020

Táňa Smolková

Předškolní věk a školní zralost

Škola

4. února 2020

Kateřina Kozlová

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o waldorfské pedagogice, ale báli jste se zeptat

škola

27. února 2020

Den otevřených dveří- Společně na cestě

škola

Březen 2020

Monika Ždárová

Petra Krobotová

Rytmus v životě waldorfské školy

škola

2. dubna 2020

 

Škola na zkoušku

škola

15.-16.dubna 2020

ZÁPIS

 

škola

V případě rovnosti bodů jsou upřednostněni žadatelé s trvalým pobytem.

Popis způsobu rezervace času pro zápis bude v dostatečném předstihu upřesněn.

PODMÍNKY ŽÁDOSTI

Při podání žádosti o vzdělávání je třeba:

 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

 • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

Schválil dne 22.10.2019                                            Mgr. Milan Barták, ředitel školy

priloha-c-1_zadost-o-odklad-zs

priloha-c-2_jak-muzete-pomoci-svym-detem_1

priloha-c-3_desatero-pro-rodice_1