Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

Zápis do první třídy pro školní rok 2015/2016

Ředitel školy v souladu s § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Waldorfské Pardubice, Gorkého 867.

Zápis do 1. ročníku základní školy (děti narozené do 31. srpna 2009 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka) se koná

ve středu 4. února 2015 od 13:00 do 18:00 hodin

ve čtvrtek 5. února 2015 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápis bude probíhat v prostorách školy.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ZŠ WALDORFSKÉ V PARDUBICÍCH

Podmínkou pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ Waldorfské v Pardubicích je školní zralost a školní připravenost dítěte.  Pořadí dětí se stanoví na základě následujících kritérií:

1) Přednostní kritéria

  • Spádovost dle zákona č. 561/2004 Sb.

2) Povinná kritéria

  • Dítě, jehož sourozenci navštěvují (navštěvovali) ZŠW v Pardubicích
  • Zájem rodičů o waldorfskou pedagogiku a souhlas s podmínkami ŠVP školy
  • Aktivní spolupráce se školou po dobu výuky žáka u stávajících rodičů
  • Zájem o aktivní spolupráci se školou po dobu výuky žáka u nových rodičů

3) Výběrová kritéria

  • Zájem o waldorfskou pedagogiku
  • Umístění dítěte do předškolního zařízení s prvky waldorfské pedagogiky
  • Dopravní dostupnost do školy
  • U zákonného zástupce absolvování vzdělání se zaměření na waldorfskou pedagogiku
  • Účast na akcích a programech waldorfské školy (dny otevřených dveří, přednášky, slavnosti aj.)

 

Poznámka:

Počet žáků se specifickými vzdělávacími potřebami bude stanoven na základě složení budoucí třídy.

Specifické vzdělávací potřeby dítěte musí být podloženy doporučením ze školského poradenského pracoviště, tj. z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.

Platnost informace do 21. 2. 2015