Spolek rodičů- Komunikační síť

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích

Struktura kolegia učitelů pro školní rok 20192020

Velké kolegium (VK)– všichni pedagogičtí zaměstnanci školy 

Interní grémium (IG)– poradní orgán ředitele školy a kolegia učitelů. 

Pro školní rok 2019/2020 zajišťuje personálně tyto oblasti: 

  1. pedagogický zástupce pro 1. stupeň- PetraKrobotová
  2. pedagogický zástupce pro 2. stupeň- DanielVychodil
  3. úvazky- MonikaŽďárová
  4. zástupce kolegia(pro komunikaci se Spolkem, důvěrníky, interní koordinace v rámci kolegia)- Silva Pospíšilová
  5. školské poradenské pracoviště- JanaBenešová
  6. koordinátor školního vzdělávacího programu- Daniel Vychodil 

V případě potřeby (pravidelně či dle potřeby) svolává vedoucí oblasti schůzky na úrovni jednotlivců, skupin či celého interního grémia.  

 Vedení školy – ředitel školy, zástupkyně ředitel školy. Zodpovědnost a náplň práce je dána školskou legislativou. Statutárním zástupcem školy je ředitel školy. Jeho poradní orgán je interní grémium.

Jak řešit požadavky a problémy

Komunikační síť školy

Průběh třídní schůzky- projednáno kolegiem a zástupci Spolku (verze z 3.12.2019)

V případě potřeby se předem kontaktuje třídní důvěrník s třídním učitelem (či naopak), aby byl v programu dostatečný prostor pro téma, které je nad rámec tradičního obsahu schůzky. Záměrem je smysluplné využití společného času s připravenými podklady a neprotahování schůzek do pozdních večerních hodin.