Příjímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

 

Aktualita k 17. 3. 2021

Shrnující informace ke změně termínu přijímacích zkoušek na střední školy

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. tříd

NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY

MŠMT- 2020 – Sdeleni o terminech

 • přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30. 11. 2020 na zvolenou školu
 • pro 1. kolo přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky
 • žáci obdrží potvrzené přihlášky na konci ledna, rodiče vyplní střední školu a obor studia
 • vyplněné přihlášky rodiče doručí na střední školu do 1. 3. 2021
 • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021, náhradní termín je stanoven na 12. a 13. 5.  2021
 • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání (do 3 pracovních dní od doručení výsledku)
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé škol

      Co se změnilo:

 • přijímací zkoušky žák koná dvakrát – pro obě zvolené školy bude rozhodující lepší dosažený výsledek
 • testy pro přijímací zkoušku  připraví společnost Cermat, testy budou z matematiky a českého jazyka