Příjímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY

  • v 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky
  • přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30. 11. 2018 na zvolenou školu
  • zkontrolované a potvrzené přihlášky rodiče doručí na střední školu do 1. 3. 2019
  • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou  v 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019, náhradní termín je stanoven na 13. a 14. 5.  2019
  • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou v 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019
  • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  • nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání (do 3 pracovních dní od doručení výsledku)
  • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé škol

Co se změnilo:

  • přijímací zkoušky žák koná dvakrát – pro obě zvolené školy bude rozhodující lepší dosažený výsledek
  • testy pro přijímací zkoušku  připraví společnost Cermat, testy budou z matematiky a českého jazyka

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. tříd

Dokumenty