Příjímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020. Jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a jejích aplikací se koná v řádném termínu ve dnech:
Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia):
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech:
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020
Jednotná přijímací zkouška se nekoná v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání ze skupiny 82 Umění a užitné umění a do zkráceného studia.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. tříd