Příjímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018

 • Prospěchová stipendia a nové obory vzdělání
 • Soubor testových úloh z matematiky
 • Soubor testových úloh z českého jazyka
 • Informace zveřejněné na školském portálu Pardubického kraje
 • v 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky
 • přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30.11. 2017 na zvolenou školu
 • vyplněné přihlášky je nutné donést třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci do 9. 2. 2018
 • zkontrolované a potvrzené přihlášky rodiče doručí na střední školu do 1. 3. 2018
 • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou  v 12.4 2018 a 16.4.2018, náhradní termín je stanoven na květen 2018
 • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou v dubnu 2018
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání (do 3 pracovních dní od doručení výsledku)
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé škol

Co se změnilo:

 • přijímací zkoušky žák koná dvakrát – pro obě zvolené školy bude rozhodující lepší dosažený výsledek
 • testy pro přijímací zkoušku  připraví společnost Cermat, testy budou z matematiky a českého jazyka

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. tříd

Dokumenty