W-čtení ze školní jídelny

Ze školní jídelny

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin. Cílem mezinárodního roku je zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství.

Co jsou to luštěniny a proč jsou důležité?

rok-lustenin_obrazekLuštěniny jsou luskoviny různé velikosti, tvaru i barvy. Termín luštěnina se používá pouze pro sklizená suchá zrna. V syrovém stavu jsou nevhodné ke konzumaci, mohou způsobit trávicí potíže. Luštěniny jako čočka, fazole, hrách a cizrna jsou důležitou součástí jídelníčku na celém světě. Jsou významným zdrojem bílkovin, rostlinných proteinů a aminokyselin. Jsou symbolem zdravého životního stylu. Využívají se k prevenci chronických onemocnění a obezity. Podporují udržitelné zemědělství a potravinové zabezpečení, váží dusík a zlepšují tak úrodnost půdy, mají nízkou uhlíkovou stopu a přispívají tím ke zmírňování změny klimatu. Běžně se pěstují v rozvojových zemích.

I my za školní jídelnu se v následujícím týdnu přidáme nejen k roku luštěnin, ale po celý týden se slaví Světový den potravin, který připadá na neděli 16. 10. a my se připojíme luštěninovým pokrmem – cizrnovým krémem, férovým kakaem, které pochází z fair trade projektu HAND IN HAND (ruku v ruce, kdy spojuje zásady ekologického zemědělství a spravedlivého obchodování tzv. fair trade) německé firmy Rapunzel, která se prodejem biopotravin zabývá již od roku 1974.

Kroužek vaření

Rádi bychom průběžně informovali všechny přihlášené do kroužku vaření, že vařit budeme. Termín začátku kroužku bude stanoven v týdnu od 17. 10., stejně tak rozdělení do jednotlivých skupinek, neb se přihlásilo mnoho zájemců. Abychom všechny uspokojili, budeme vařit v úterý vždy ve dvou skupinách po sobě jdoucích.

Na společné chvilky u hrnců a vařeček se těší Olga Chlápková, Bára Minaříková, Monika Hodíková a Tomáš Culek.