W- čtení září 3

 • Kalendář akcí školy najdete pravidelně zde.
 • Informace ohledně povinnosti roušek ve školách zde. Vybavte své děti více rouškami pro možnost ztráty či znečištění. Jednorázové roušky lze ve výjimečném případě zakoupit ráno v podatelně školy za 5 Kč/kus. 
 • Spolek: Pro velký zájem jsme otevřeli dřevařský kroužek č.2 pod vedením Jana Kaduly, který bude probíhat ve čtvrtek od 14.30-15.30h.
 • Družina: Od pondělí 14.9. začíná pro 1. třídu v rámci družiny projekt Sportuj ve škole a to od 13.20h do 14.05h.
  Připomínáme platbu za školní družinu částku 800,–Kč do 20.9. za období září – prosinec 2020 na účet č. 2200779978/2010. 
  Variabilní symbol je 1010, do “Zprávy pro příjemce” uveďte jméno dítěte.
 • Ranní družina a ranní knihovna jsou bezplatně organizovány v prostorách hlavní budovy školy pro všechny žáky (vchod v přízemí vpravo bočním vchodem)

  + DRUŽINA 6.30 – 8.10, kontakt 734 161 767- DOPORUČENO PRO DĚTI MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

  + KNIHOVNA (od 14. září) od 7.35 do 8.10. – DOPORUČENO PRO STARŠÍ ŽÁKY (zajišťují paní M. Waldhauserová a J. Štorková)

 • Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování najdete na webu v sekci Základní škola- Formuláře nebo přímo zde.

 • Spolek: Setkání důvěrníků se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 17 hodin. Členská schůze Spolku se uskuteční ve čtvrtek 22. 10. 2020 od 17 hodin. Bližší program bude zveřejněn na stránkách Spolku. 

Z minula

 • Pokyn ředitele k 1. 9. 2020 najdete zde.
 • Konzultační hodiny pedagogů najdete zde. V daných časech je nutné si schůzku předem domluvit emailem (prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz), telefonicky nebo osobně. V odůvodněných případech můžete požádat o konzultaci v jiném čase. Ke konzultacím lze využít po dohodě i online prostředí (email na zaměstnance: prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz)
 • Přihlášení do stravovacího systému školy přes internet www.strava.cz nebo přes mobilní aplikaci (dostupné pro Android a iOS) – číslo zařízení je 1569. Zde je k dispozici přehled plateb, jídelní lístek, možnost odhlášení či přihlášení jídla.
 • Výdej stravy v první den nemoci ZMĚNA:

  Z důvodu zvýšených epidemiologických opatření nebude pro rodiče  zákonné zástupce strávníků možné od 1.9.2020 vstupovat do prostor školní jídelny, vyzvednout oběd v první den nemoci strávníka. Výdej bude umožněn přes boční vchod do ŠJ (u zelené branky). Na okně u zelené branky je umístěn a označen zvonek pro přivolání pracovnice ŠJ, rodiče sdělí jméno strávníka a vyčkají přinesení oběda v jednorázovém menu obalu. Výdej tohoto oběda je možný v čase 11:45 – 12:00.

 

OSTATNÍ:

Dětský průvodce rozvodem

Na začátku školního roku 2020/21 budeme v Chrudimi zakládat dětskou doprovázející skupinu pro děti ve věku 6 -12let, které jsou vlivem rozvodu/rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci. Skupina nabídne dětem sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském, hravém a bezpečném prostoru. Pomůže tak dětem se v situaci zorientovat a lépe ji přijmout. Kromě prožitkových prvků, budou děti v kroužku uzavírat nová přátelství a budou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat něco podobného, jako ony samotné. Kroužek povedou dva lektoři/průvodci, kteří se s dětmi budou potkávat jedenkrát týdně v délce 90 – 120min dle velikosti skupiny, v celkovém počtu 12 setkání. Skupina bude tvořena minimálně 6 a maximálně 12 dětí ve věku 6 – 12let. První setkání se uskuteční dne 24. 9. 2020 v prostorách organizace Amalthea. Kroužek navazuje na již zavedený projekt organizace Dětský průvodce rozvodem, z.s. https://detskypruvodcerozvodem.cz/.

Kontakt: Bc. Eva Černá, sociální pracovnice, eva.cerna@amalthea.cz, mobil: 777 752 826