W- čtení únor, březen 1

Ze školy:

Vážení rodiče.

S ohledem na aktuální situaci v naší společnosti vám zasíláme dva dokumenty: Dopis kolegia učitelů a Informace ze Spolku. Prosíme, seznamte se s obsahem, je to pro nás důležité. Děkujeme.

Organizační záležitosti:

  • V době odeslání w- čtení nebylo potvrzeno avizované uzavření všech škol. V případě, že k tomu dojde, přechází i 1. a 2. třída do distančního vzdělávání. Bližší informace poskytnou třídní učitelky.

 

  • Okénko ŠPP (školní poradenské pracoviště): 

Vážení rodiče, milí žáci, dnes bychom Vám rádi nabídli k důkladnému prozkoumání webovou stránku https://www.opatruj.se//. Mimořádná doba, kterou právě prožíváme přináší mimořádné psychické nároky. A právě na výše uvedeném webu najdete odpovědi na otázku “Co je to duševní zdraví, proč je dobré se o něm něco dozvědět a jak se o ně starat?” a další užitečné rady a tipy.

Za tým ŠPP přeji nám všem pevné zdraví a klidnou mysl, v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Monika Gersenson (gersenson@nullwaldorfpardubice.cz)

PS: Opatrujte se!!!

  • Zprávy ze školní jídelny

V případě, že budou školy uzavřeny, počítáme s tím, že bude stále možnost vyzvednutí oběda během distančního vzdělávání. Prosíme rodiče 1. a 2. třídy, kteří budou mít zájem o vyzvedávání oběda, aby si výjimečně na toto pondělí objednali oběd přes email kuchyn@nullwaldorfpardubice.cz. Od pondělí již bude možné přihlášení přes strava.cz. Pro ostatní se nic nemění. V případě změny (zákazu fungování školních jídelen) vás budeme informovat.

Ze Spolku

  • Kroužky

Úhrady za kroužky na 2. pololetí – nevyčerpané finanční prostředky za úhrady na jednotlivé kroužky dětí se převádí do 2.pololetí. Není tedy třeba hradit platby za kroužky na 2. pololetí. Ke konci školního roku proběhne vyúčtování a nevyčerpané finanční prostředky budou navráceny zpět na účty.

 

Z předchozích w – čtení:

  • Zápis do budoucí 1. třídy se uskuteční ve všech pardubických školách 19. – 23. dubna 2021. Další informace najdete zde.  
  • Zprávy ze školní jídelny: změna stravného od 1. 3. 2021. Více zde

  • Pardubická karta jinak

OSTATNÍ: