W- čtení říjen_listopad 1

 

Zdravíme všechny děti a rodiče.

Doufáme, že dle svých možností a zdraví společně zvládáte ve vašich domácnostech tuto výjimečnou a v mnohém náročnou dobu.  Pokud v rámci distančního vzdělávání potřebujete v něčem pomoci nebo máte pochybnost, něčemu nerozumíte, obraťte se na třídního či odborného učitele nebo na vedení školy. Využijte domluvené formy komunikace v rámci vaší třídy- Teams, email, telefon, … Vzájemná komunikace a konstruktivní zpětná vazba je důležitá pro nás všechny. Všichni byste měli mít z minulosti již aktivní účet pro Teams. V případě, že máte s přihlášením k účtu nějaký problém, postupujte podle již známého návodu na konci w- čtení. Tato platforma je nejen pro online výuku na 2. stupni, ale i pro vzájemnou komunikaci mezi školou a žáky – rodiči včetně prvního stupně. Bližší informace o formě online schůzek budete dostávat průběžně od třídních učitelů. Ještě připomínáme možnost odběru obědů ze školní jídelny (viz. níže).

Pevné zdraví a dobrou mysl všem přeje za kolegium školy Milan Barták

PS: U paní Andrejsové v podatelně jsou k vyzvednutí nalezené brýle.

  • ŠKOLNÍ JÍDELNA- PŘIPOMÍNÁME MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ. Od čtvrtka 15. 10. je možné vyzvedávat obědy do jednorázových boxů (dodá škola). Kdo budete mít zájem, je třeba si obědy přihlásit přes systém strava.cz. Čas k vyzvednutí u zelené branky zadního vchodu do školy: každý pracovní den mezi 13.30 až 14.00 hodin (po ukončení online výuky). Mějte prosím roušku z důvodu zabezpečení chodu kuchyně. Děkujeme.
  • Zasíláme další inspiromat do vašich kuchyní aneb W- aříme s waldorfem krize, nekrize
  • Distanční vzdělávání je ze zákona povinné, proto je třeba, abyste podpořili své děti při vzdálené výuce. V případě, že budete mít problémy se zajištěním podkladů ke vzdělávání (třídní stránky, MS Teams), kontaktujte třídního učitele. Zajistíme předání materiálů jiným způsobem. Shrnutí:

    1.- 5. třída: přes třídní stránky + online schůzky rodičů-žáků s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel.

    6.- 9. třída: přes MS Teams + případné online schůzky rodičů s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel + odborní učitelé.

    MS Teams: Všichni rodiče jste měli přes třídního důvěrníka v minulosti obdržet přístupové údaje k MS Teams. Z technických důvodů nelze po prvním přihlášení hesla měnit, proto je opatrujte, případně nás individuálně kontaktujte přes email lomicka@waldorfpardubice.cz, heslo zresetujeme a pošleme nové. Účty žáků 1-7. třídy spravují z bezpečnostních důvodů rodiče. S uživatelským účtem (emailem) a heslem se přihlaste https://www.waldorfpardubice.cz/jak-se-prihlasit-do-office-365-a-msteams-2/ nebo podle videa. Pro další technickou podporu (přihlášení do Office 365 + technické problémy s připojením, apod.) kontaktujte kolegu Pavla Lomičku (lomicka@waldorfpardubice.cz), který vám ochotně pomůže. Na MS Team se lze přihlásit i přímo přes stránku https://teams.microsoft.com.