W- čtení prosinec 3

Vážení rodiče.

Zatím ještě nevíme, zda vstupujeme do posledního školního týdne tohoto roku nebo se ještě s většinou dětí potkáme 21. a 22. prosince. Vyčkáme společně na pondělní prohlášení naší vlády. Všichni vnímáme zvláštnost a jedinečnost této doby umocněnou covidovou realitou a o to více je třeba v nejdelších nocích roku pěstovat naději a životní pozitivitu pro časy budoucí.  

Odkazy:

1. Covid v blízkosti školy. Kdy a jak dát vědět?

2. Dopis od členů představenstva Asociace waldorfských škol v ČR, který je určen celému širokému společenství lidí waldorfských škol.

Organizační info:

  • v týdnu od 14. 12. – celý první stupeň (1.-5. třída) + 9. třída (pravidelně), 6.+7. třída (8. třída distančně doma)
  • 21. – 22. 12. celý první stupeň (1.-5. třída ) + 9. třída (pravidelně), 8. třída (6.+7. třída distančně doma) – případně dle pokynů MŠMT (zatím nejsou k dispozici)
  • 23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny

ROZVRHY- První stupeň se učí podle dosavadních rozvrhů, upravené rozvrhy pro 2. stupeň- 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída

 
Provoz školní družiny + Waldy
 
 Ranní družina:
1. a 2. třída od 6.30 – 8.10h v budově školy v prostorách Klubíku – ranní družině
3. a 4. třída (všichni žáci 4. třídy) od 7.30 – 8.10 v budově školy v knihovně
 
Odpolední družina: 
1. a 2. třída od konce výuky do 16.00 v domečku školní družiny (naproti DDM Delta)
3. a 4. třída (Klubík a Walda) od konce výuky do 15.30 h ve škole na hřišti nebo ve třídě Klubíku či ve 3. třídě
 
 
Přednášky ve škole a vy ve svých domovech 
 
Zasíláme odkazy na záznam online přednášek: