1. W-čtení od 3. září 2018

Organizace prvního školního dne

V pondělí 3. 9. 2018 se sejdeme v 7. 45 hod. na školním hřišti: 2. – 9. třída + jejich rodiče, tj. nevstupují hlavním vchodem.

Prvňáčci a jejich rodiče v 7. 50 hod. vejdou hlavním vchodem do vestibulu školy, kde se o ně postará paní učitelka Lomičková.

 1. 00 hod. – Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně. Po jeho ukončení žáci odcházejí do tříd. Rodiče prvňáčků odcházejí do jídelny, kde se seznámí s fungováním ŠD a bude pro ně nachystáno drobné pohoštění. Prvňáčci budou končit do 10 hodiny, ostatní třídy končí individuálně dle potřeby třídního učitele po 9 hodině.

Těšíme se na Vás       Kolegium ZŠW Pardubice

 • Rozvrhy na nový školní rok najdete zde
 • Provoz školní družiny i školní jídelny je zahájen v úterý 4. 9. 2018. Školní družina zahájí provoz v úterý 4.9. v 6.30 ranní družinou. Dodatek k zápisnímu lístku – záznamy o odchodu dítěte ze školní družiny, najdete na stránkách školy, případně budou dětem rozdány první školní týden.
 • Nabídka nepovinných předmětů pro žáky 2. stupně (6.-9.třída), bez poplatku

Pro žáky, kteří si vyberou některé z nepovinných předmětů, se tyto předměty stávají povinnými a jsou z nich hodnoceni na vysvědčení. Odhlášení je možné na konci prvního pololetí – odhlašují rodiče písemnou formou.

Žáci mají možnost se přihlásit na nepovinné předměty do 14. září 2018 odevzdáním přihlášky na sekretariátu u paní Andrejsové. Přihláška je k dispozici v papírové podobě ve třídách nebo zde: Prihlaska-do-nepovinneho-predmetu_2018_2019

Výuka nepovinných předmětů bude zahájena v týdnu od 17. 9. 2018.

Nepovinné předměty pro žáky 2. stupně:

 1. Konverzace ve španělštině (s rodilým mluvčím) 6.-9.třída, vyučující Ricardo Padilla Borja (Mexiko), každé úterý od 14.15. do 15.15 hod.

 

 1. Instrumentální soubor 6.-9.třída, vyučující Mgr. Dita Veselá, každé pondělí od 14.00 do 15:30 hodin v sále školy (dle dohody s dětmi mohou začínat o půl hodiny dříve).

 

 • Nabídka zájmového vzdělávání probíhající v budově školy

A:

Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích pořádá ve spolupráci s waldorfskou školou řadu kroužků. Jednotlivé kroužky můžete vybírat na níže uvedeném odkazu.

http://spolek.waldorfpardubice.cz/zajmove-krouzky

B:

V prostorách školy nabízejí své kroužky i další organizace:

 • Kroužky CZ

Tančíme pro radost, úterý 15:30 – 16:30

Florbal, čtvrtek 14:00 – 15:00

Podrobnosti zde: ZŠ Waldorf (velký letáček). Přihlášky zde (je třeba vybrat naši školu)

 • Aylla Lezecký Tým

Parkour/Lezení Po 15.30 – 2.stupeň, Čt 15.30 – 1.stupeň. Více zde

 • Tallent – Tenisová škola ČR

otevírá v naší tělocvičně tréninky v Pardubicích:

pátek 17.00-18.00 – začátečníci mladší (5-7 let)

pátek 18.00-19.00 – začátečníci starší (8-12 let)

Více na https://www.tallent.cz/pardubice/

C:

Další možností je navštěvovat kroužky Domu dětí a mládeže Pardubice- Delta (cca. 200m od školy, naproti školní družině)který nabízí nepřeberné množství aktivit a kurzů nejen pro děti, ale i pro dospělé. Některé se rovněž konají i  v naší tělocvičně. Více na http://www.ddmalfa.cz/.

 

 • Nabídka předplatného do VČD Pardubice pro školní rok 2018/2019

Milí žáci, vážení rodiče,

již tradičně se na Vás obracím s nabídkou na předplatné do VČD. Máme skupinu S. Představení začínají vždy v 17. 30 hod., ukončení je zpravidla mezi 19. 30 hod. – 20. 00 hod. Jedná se o dny pondělí až čtvrtek. Přesné termíny jsou známé vždy s měsíčním předstihem. Vždy je přítomen pedagogický dozor. S žáky mohou chodit i rodiče či jiný dospělý doprovod, popř. i žáci a studenti spřátelení nebo i sami dospělí. Představení jsou vhodná pro žáky 6. – 9. třídy. Cena za šest představení: studenti – 660,- Kč, ostatní – 990,- Kč. V případě potřeby je možné jednotlivé představení přeložit a poté individuálně vyčerpat dle vašich možností. Toto je nutné řešit osobně v kanceláři předplatného VČD – za divadlem.

Letos nás čeká následující nabídka:

Kvítek z hororu, Král jelenem, Zamilovaný Shakespeare, Opory společnosti, Bankovní loupež, dovozové představení

Zájemci se závazně (zápisem a podpisem rodičů v notýsku) přihlásí do 14. 9. 2017 u paní učitelky Pospíšilové. Peníze se budou vybírat do 25. 9. 2017.

Těším se na spolupráci a na hezké společné divadelní zážitky!     Silvie Pospíšilová