W- čtení listopad, prosinec 1

V létě jsme ještě věřili, že se tento víkend potkáme společně ve voňavé jarmareční škole a společně vplujeme do adventního času. Je tomu však jinak a my to tak přijímáme. Berme to jako příležitost vstoupit do této doby v tichosti kruhu rodiny a při zapalování svíce si vzpomeňme i na ty ostatní.

Ať nás světlo adventní svíce provede v míru předvánočním časem. Kolegium školy

Organizační info:

  • v týdnu od 30. 11. – celý první stupeň (1.-5. třída) + 9. třída (pravidelně), 6. + 7. třída (8. třída distančně doma)
  • v týdnu 7. 12. – celý první stupeň (1.-5. třída ) + 9. třída (pravidelně), 8. třída (6.+7. třída distančně doma)
  • v týdnu od 14. 12. – celý první stupeň (1.-5. třída) + 9. třída (pravidelně), 6.+7. třída (8. třída distančně doma)
  • 21. – 22. 12. škola v provozu (bude upřesněno)
  • 23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny

ROZVRHY- První stupeň se učí podle dosavadních rozvrhů, upravené rozvrhy pro 2. stupeň- 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída

Provoz školní družiny
 
Z důvodu nařízeného zachování homogenity skupin je provoz ŠD zajištěn od pondělí 30.11. 2020  pro 1., 2. a 3. třídu (pro 4. třídu není provoz šd zajištěn, ani nefunguje spolkový Walda) :
  1. třída – ranní družina 6.30 – 8.15h, odpolední družina od konce vyučování do 16.00, obojí v domečku šd (naproti DDM Delta)
  2. třída – ranní družina 6.30 – 8.15h, odpolední družina od konce vyučování do 16.00, obojí v budově školy v Klubíku/ranní družině nebo na školní zahradě
  3. třída – ranní družina 7.30 – 8.15h v knihovně školy – ráno vstup hlavním vchodem , zvoňte u skleněných dveří, odpolední družina po skončení výuky do 15.00h děti si vyzvedněte na školním hřišti, nebo při nepříznivém počasí v budově školy – zvoňte u skleněných dveří. Případně napište dětem samostatné odchody. Telefon 734 161 767.
 
Přednášky ve škole a vy ve svých domovech 
 
PES nám zatím stále nedovolí uskutečnit plánované přednášky ve škole, přesto jdeme do další. Máme za sebou historicky první přednášku na dálku, která měla velmi příznivý ohlas. Velký dík patří nejen přednášejícímu architektovi Oldřichu Hozmanovi, ale srdečný dík jde rovněž za naším milým rodičem panem Miroslavem Škopem, který zajistil technicky celý přímý přenos. Kdo jste přednášku nestihl, můžete se podívat na záznam
 
Ve čtvrtek 3. prosince nás čeká další online přednáška pana Radomila Hradila na téma Klíč k pohádkám. Začneme opět v 17 hodin. Odkaz k živému vysílání najdete v den přednášky na webu školy a na školním fb.
 
 
JARMARK 2020

Milí rodiče a přátelé školy, poprvé v historii naší školy nebudeme vstupovat do adventního času společně prostřednictvím tradičního jarmarku. Prosíme přijměte tedy alespoň srdečné přání pro nás všechny, abychom měli dost sil a vnitřního klidu k prožívání tohoto vzácného období tak, aby nám mohlo být posilou, a těšíme se na opětovné setkávání s dětmi i rodiči, v rámci třídních i celoškolního společenství.

Za Výbor spolku rodičů, Denisa Lechnýřová