W- čtení listopad 2

Svatý Martin na svém koni
jede cestou mrazivou.
U cesty se stařec choulí:
„Obdaruj mě almužnou!“
„Co ti dám, můj bratře milý?
Oč se s tebou rozdělím?“
Martin mečem plášť svůj půlí,:
„Vezmi, kéž tě potěším.

Zdravíme v dalším listopadovém týdnu.

Změny v opatřeních nejsou, takže dále společně doufáme, že se přibližujeme ke stavu, který umožní alespoň částečný návrat dětí do škol. Pro zpestření delších večerů využijte odkaz na audionahrávky, které připravilo Východočeské divadlo Pardubice. Zasíláme rovněž nabídku konverzace v německém jazyce pro žáky od 6 . do 9. třídy.

Pro žáky 8. a 9. třídy předáváme odkazy Úřadu práce v Pardubicích ohledně kariérové poradenství:

https://www.waldorfpardubice.cz/nabidka-karieroveho-poradenstvi/

IP_90´ s poradcem_specifikace

IP_Objevte možnosti svého uplatnění_specifikace

IP_Zjišťování studijních předpokladů_specifikace

BRÝLE- V kanceláři školy u paní Anrejsové jsou stále k vyzvednutí dětské brýle – tel.: 734 647 740.

Mějme se všichni dobře. Vaše škola

Z minulých w- čtení:

  • Pokud v rámci distančního vzdělávání potřebujete v něčem pomoci nebo máte pochybnost, něčemu nerozumíte, obraťte se na třídního či odborného učitele nebo na vedení školy. Využijte domluvené formy komunikace v rámci vaší třídy- Teams, email, telefon, … Vzájemná komunikace a konstruktivní zpětná vazba je důležitá pro nás všechny. Všichni byste měli mít z minulosti již aktivní účet pro Teams. V případě, že máte s přihlášením k účtu nějaký problém, postupujte podle již známého návodu na konci w- čtení. Tato platforma je nejen pro online výuku na 2. stupni, ale i pro vzájemnou komunikaci mezi školou a žáky – rodiči včetně prvního stupně. Bližší informace o formě online schůzek budete dostávat průběžně od třídních učitelů.
  • ŠKOLNÍ JÍDELNA- MOŽNOST ODBĚRU OBĚDŮ. Od čtvrtka 15. 10. je možné vyzvedávat obědy do jednorázových boxů (dodá škola). Kdo budete mít zájem, je třeba si obědy přihlásit přes systém strava.cz. Čas k vyzvednutí u zelené branky zadního vchodu do školy: každý pracovní den mezi 13.30 až 14.00 hodin (po ukončení online výuky). Mějte prosím roušku z důvodu zabezpečení chodu kuchyně. Děkujeme.
  • Inspiromat do vašich kuchyní aneb W- aříme s waldorfem krize, nekrize
  • Distanční vzdělávání je ze zákona povinné, proto je třeba, abyste podpořili své děti při vzdálené výuce. V případě, že budete mít problémy se zajištěním podkladů ke vzdělávání (třídní stránky, MS Teams), kontaktujte třídního učitele. Zajistíme předání materiálů jiným způsobem. Shrnutí:

    1.- 5. třída: přes třídní stránky + online schůzky rodičů-žáků s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel.

    6.- 9. třída: přes MS Teams + případné online schůzky rodičů s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel + odborní učitelé.

    MS Teams: Všichni rodiče jste měli přes třídního důvěrníka v minulosti obdržet přístupové údaje k MS Teams. Z technických důvodů nelze po prvním přihlášení hesla měnit, proto je opatrujte, případně nás individuálně kontaktujte přes email lomicka@waldorfpardubice.cz, heslo zresetujeme a pošleme nové. Účty žáků 1-7. třídy spravují z bezpečnostních důvodů rodiče. S uživatelským účtem (emailem) a heslem se přihlaste https://www.waldorfpardubice.cz/jak-se-prihlasit-do-office-365-a-msteams-2/ nebo podle videa. Pro další technickou podporu (přihlášení do Office 365 + technické problémy s připojením, apod.) kontaktujte kolegu Pavla Lomičku (lomicka@waldorfpardubice.cz), který vám ochotně pomůže. Na MS Team se lze přihlásit i přímo přes stránku https://teams.microsoft.com.