W- čtení leden 4

Vážení rodiče, milí žáci.

Vstupujeme do posledního týdne tohoto dalšího zvláštního pololetí. Věřme, že to nové pololetí nám dovolí se více vzájemně potkávat. Děkujeme všem, kteří vyslyšeli sněhovou výzvu a zaslali fotografie (viz. níže). Věnujte prosím pozornost následujícím organizačním a dalším informacím. Dobré dny všem přeje za kolegium školy Milan Barták

Předání informací o prospěchu a chování za 1. pololetí ŠR 2020-2021

  • Vysvědčení: 1. a 2. třída ve škole osobně – čtvrtek 28. 1. (bližší info třídní učitelé)
  • Vysvědčení 3. třída: dostanou rodiče přílohou emailu (psáno ručně)
  • Vysvědčení 4.- 9. třída: informaci o prospěchu a chování dostanete přes školní informační portál ŠKOLA ONLINE. Na emailovou adresu, kterou evidujeme ve školní matrice Vám přijdou ve středu 27. ledna přístupové údaje a návodný postup. V případě, že Vám nic nedojde nebo jste měnili svůj email, kontaktujte nás přes lomicka@nullwaldorfpardubice.cz. Tištěnou formu vysvědčení dostanou žáci až při fyzickém nástupu do školy. 
  • V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, tj. neprobíhá distanční vzdělávání. Nové pololetí začíná v pondělí 1. února.
  • Zápis do budoucí 1. třídy se uskuteční 21.- 22. dubna 2021. Další informace najdete zde.  
  • Hledáme spřízněného rodiče, který by byl ochoten přivézt z Prahy cca 1 000 ks sešitů pro děti do školy. K vyzvednutí jsou na adrese Chráněná dílna Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s., Balbínova 6, Praha 2 – Vinohrady, zde . Prosím ozvěte se na 734 647 740 nebo andrejsova@nullwaldorfpardubice.cz. Děkuji. Jaroslava Andrejsová

  • Filmy o waldorfu

 

  • Ostatní:

Festival umění a kreativity ve vzdělávání v DOXu

 

 

Sněhové pozdravy na závěr