W- čtení leden 3

Vážení rodiče.

Společně pokračujeme v distančním vzdělávání a děkujeme za sněhovou nadílku, která umožní trávit kreativní čas venku spolu s blízkými. Kdo se budete chtít podělit o své sněhové výtvory s ostatními, vyfoťte vaše sněhuláky, hrady, iglů, sněhové žonglovací míčky, ….. a pošlete fotku na wcteni@nullwaldorfpardubice.cz. Zaslané fotky zveřejníme v příštím vydání:-). 

Nově: 

  • DRUŽINA: Poplatek za družinu pro 1. a 2. třídu za období leden – červen 2021 je 1 000,–Kč. Platba je snížena o 200,–Kč za období, kdy žáci do školy nechodili. Číslo účtu je 2200779978 /2010, variabilní symbol je 1010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Žáci 3. a 4. třídy zatím nic neplatí. Bude upřesněno později. V případě, že jste již uhradili, bude vše vyúčtováno ke konci školního roku a peníze budou poměrnou částí vráceny.
  • Festival LOGOS – J. A. Komenský: Unum necessarium – Jedno nezbytné

link k pořadu: https://youtu.be/PqDD6-1Zqag

Začátkem roku 2020 vyhlásilo MK ČR Národní oslavy výročí
 J. A. Komenského. Tříletý mezinárodní projekt připomíná Komenského 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí. V letech 2020 až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice. Srdečně zdraví Josef Krček

  • Níže opakujeme organizační informace, které jsou však ve shodě s minulým týdnem. Pokud chcete podpořit i nadále Tříkrálovou sbírku můžete tak učinit na dálku nebo přímo do kasičky v budově školy či v družině do 22. ledna 2021. Více najdete na Text k TKS na waldorfské škole nebo zde.

Zprávy ze školní jídelny: Obědy dle epidemiologické situace hromadně editujeme (upravujeme odhlášky a přihlášky podle toho jaké ročníky mají možnost vzdělávat se ve škole) vždy k pátku dopoledne. Tato data se na www.strava.cz promítnou vždy v pátek po 12 hodině. Prosíme upravujte veškeré své požadavky na odhlášky a přihlášky strávníků – A TO I POŽADAVEK NA ODNOS OBĚDA V DISTANČNÍ VÝUCE ideálně v pátek v podvečer a o víkendu. Chceme tímto předejít nedorozuměním. Děkujeme. Přihlášky pro odnosy můžete mimořádně zaslat i emailem na kuchyn@nullwaldorfpardubice.cz .

Organizační info:

Distanční vzdělávání je ze zákona povinné, proto je třeba, abyste podpořili své děti při vzdálené výuce. V případě, že budete mít problémy se zajištěním podkladů ke vzdělávání (třídní stránky, MS Teams), kontaktujte třídního učitele. Zajistíme předání materiálů jiným způsobem. Shrnutí:

1. a 2. třída ve škole dle rozvrhu (info přes třídní stránky)

3. – 5. třída distančně: přes třídní stránky + případné online schůzky rodičů s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel.

6.- 9. třída: přes MS Teams + případné online schůzky rodičů s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel + odborní učitelé. 

Družina:

Z důvodu na nařízení zachování homogenity skupin je provoz ŠD zajištěn od 4. 1. 2021 pro 1. a 2. třídu takto:
 
  1. třída – ranní družina 7.15 – 8.15h, odpolední družina od konce vyučování do 16.00h obojí v domečku šd (naproti DDM Delta)
  2.  třída – ranní družina 6.30 – 8.15h, odpolední družina od konce vyučování do 16.00h obojí v budově školy v Klubíku – ranní družině nebo na školní zahradě

Kroužky, vč. Waldy jsou mimo provoz !!!

Odkazy:

Covid v blízkosti školy. Kdy a jak dát vědět?

Leták TKS Waldorfpardubice