W- čtení leden 2

Vážení rodiče.

Termín návratu dalších dětí do škol se posouvá pravděpodobně na pondělí 25. 1. 2021, takže do té doby se 3. – 9. třída vzdělává i nadále distančně. Níže zasíláme organizační informace, které jsou však ve shodě s minulým týdnem. Pokud chcete podpořit Tříkrálovou sbírku můžete tak učinit na dálku nebo přímo do kasičky v budově školy či v družině do 22. ledna 2021. Více najdete na Text k TKS na waldorfské škole nebo zde.

Zprávy ze školní jídelny: Obědy dle epidemiologické situace hromadně editujeme (upravujeme odhlášky a přihlášky podle toho jaké ročníky mají možnost vzdělávat se ve škole) vždy k pátku dopoledne. Tato data se na www.strava.cz promítnou vždy v pátek po 12 hodině. Prosíme upravujte veškeré své požadavky na odhlášky a přihlášky strávníků – A TO I POŽADAVEK NA ODNOS OBĚDA V DISTANČNÍ VÝUCE ideálně v pátek v podvečer a o víkendu. Chceme tímto předejít nedorozuměním. Děkujeme. Přihlášky pro odnosy můžete mimořádně zaslat i emailem na kuchyn@nullwaldorfpardubice.cz .

Organizační info:

Distanční vzdělávání je ze zákona povinné, proto je třeba, abyste podpořili své děti při vzdálené výuce. V případě, že budete mít problémy se zajištěním podkladů ke vzdělávání (třídní stránky, MS Teams), kontaktujte třídního učitele. Zajistíme předání materiálů jiným způsobem. Shrnutí:

1. a 2. třída ve škole dle rozvrhu (info přes třídní stránky)

3. – 5. třída distančně: přes třídní stránky + případné online schůzky rodičů s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel.

6.- 9. třída: přes MS Teams + případné online schůzky rodičů s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel + odborní učitelé. 

Družina:

Z důvodu na nařízení zachování homogenity skupin je provoz ŠD zajištěn od 4. 1. 2021 pro 1. a 2. třídu takto:
 
  1. třída – ranní družina 7.15 – 8.15h, odpolední družina od konce vyučování do 16.00h obojí v domečku šd (naproti DDM Delta)
  2.  třída – ranní družina 6.30 – 8.15h, odpolední družina od konce vyučování do 16.00h obojí v budově školy v Klubíku – ranní družině nebo na školní zahradě

Kroužky, vč. Waldy jsou mimo provoz !!!

Odkazy:

Covid v blízkosti školy. Kdy a jak dát vědět?

Leták TKS Waldorfpardubice