W- čtení leden 1

Vážení rodiče.

Bohužel začátek nového roku zahájíme ve škole pouze s 1. a 2. třídou, ostatní třídy se musí dle nařízení vzdělávat distančně. Hlavním komunikačním kanálem mezi vámi a školou zůstávají třídní stránky, pro případné konzultace či třídní schůzky se bude používat platforma MS Teams. Školní družina a školní jídena je zajištěna pro 1. a 2. třídu (viz. info níže). V případě zájmu o školní stravování je možné si vyzvednout oběd do jednorázových obalů jako v předešlém období. Doufejme, že se jedná pouze o krátkodobou záležitost.

S přáním všeho dobrého, pevného zdraví a vnitřní jistoty po celý rok 2021 vám a vašim dětem přeje za celé kolegium školy Milan Barták

Organizační info:

Distanční vzdělávání je ze zákona povinné, proto je třeba, abyste podpořili své děti při vzdálené výuce. V případě, že budete mít problémy se zajištěním podkladů ke vzdělávání (třídní stránky, MS Teams), kontaktujte třídního učitele. Zajistíme předání materiálů jiným způsobem. Shrnutí:

  1. a 2. třída ve škole dle rozvrhu (info přes třídní stránky)

3. – 5. třída distančně: přes třídní stránky + případné online schůzky rodičů s učitelem přes MS Teams. Garant za třídu- třídní učitel.

6.- 9. třída: přes MS Teams + případné online schůzky rodičů s učitelem přes MS Teams. Aktuální rozvrhy pro online výuku od 4. 1. 2021 pro 2. stupeň 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída. Garant za třídu- třídní učitel + odborní učitelé. 

Družina:

Z důvodu na nařízení zachování homogenity skupin je provoz ŠD zajištěn od 4. 1. 2021 pro 1. a 2. třídu takto:
 
  1. třída – ranní družina 7.15 – 8.15h, odpolední družina od konce vyučování do 16.00h obojí v domečku šd (naproti DDM Delta)
  2.  třída – ranní družina 6.30 – 8.15h, odpolední družina od konce vyučování do 16.00h obojí v budově školy v Klubíku – ranní družině nebo na školní zahradě

Kroužky, vč. Waldy jsou mimo provoz !!!

Odkazy:

Covid v blízkosti školy. Kdy a jak dát vědět?