W- čtení květen 2

  • Organizační informace k příštímu týdnu naleznete na třídních stránkách nebo ZDE

 

  • Vážení rodiče, vážené kolegyně a vážení kolegové, 
    na základě spolupráce vedení školy, kolegia školy, školské rady a zástupců rodičů se otevřeným dopisem připojujeme k iniciativě brněnské waldorfské školy. Cítíme potřebu se vyjádřit touto formou, zároveň si uvědomujeme, že otevřený dopis má jen omezený faktický dopad a že jeho hlavní funkce je spíše symbolická a mediální.  Našimi  požadavky nechceme snižovat závažnost pandemie ani nemoci COVID-19, považujeme ale za svoji profesní povinnost se vyjádřit ke škodlivosti dlouhodobých opatření ve školách vůči dětem a pokusit se dosáhnout jejich změny. Velice si vážíme Vaší spolupráce s námi v tomto náročném období. Budeme velmi rádi, pokud dopis podpoříte svým podpisem na zřízené petici pro naše rodiče a pedagogy, protože se tím zvýší jeho možný dopad. Připojení se k dopisu svým podpisem je čistě svobodnou možností pro rodiče, pedagogy a pracovníky školy. Za vedení školy Milan Barták

Neveřejně vyhlášenou petici (sloužící k následnému tisku seznamu podporovatelů) naleznete ZDE.

Odkaz na Otevřený dopis vedení, učitelů a rodičů Waldorfské školy Pardubice vládě ZDE.

  • Zprávy z jídelny:
    Při rotačním způsobem budou ke stravě v daném týdnu vždy přihlášeni žáci, kteří se prezenční výuky v daném týdnu účastní, v dalším týdnu budou odhlášeni. Stejné pravidlo bude platit taktéž pro další rotační skupinu. Budete-li odebírat obědy v distanční výuce mimo svou rotační skupinu bude nutné si obědy vždy sám přihlásit prostřednictvím strava.cz 
    Děkujeme za pochopení. V případě nejasností se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny Olgu Chlápkovou na email: jidelna@nullwaldorfpardubice.cz 
  • Okénko ŠPP Jak dětem usnadnit návrat do školy?

ZE SPOLKU

Zprávy od Godiho Kelllera (zahraničního mentora naší školy): Zde zasíláme korespondenci a pozdravení od Godiho Kellera, který reagoval na dopis jednoho z rodičů z Kruhu pro udržitelnou výuku. Zároveň připojujeme jeho telefonický vzkaz z tohoto čtvrtka s vedením školy, v němž vyjadřuje na dálku podporu škole a společnému úsilí spolupráce  s rodiči waldorfské školy v této náročné době. Zároveň apeloval na to, aby naše aktivity byly v souladu s platnými zákony, aby se  neohrozila existence samotné školy. Všechny srdečně pozdravuje a těší se na návštěvu k nám.