W- čtení duben 4

Organizační záležitosti:

  • Aktualizované informace k otevření 1. stupně rotačním způsobem jsou na třídních stránkách 1. – 5. třídy.
  • Otevřený dopis vládě ČR žákyní naší školy najdete zde.
  • Zprávy z jídelny:
    Při rotačním způsobem budou ke stravě v daném týdnu vždy přihlášeni žáci, kteří se prezenční výuky v daném týdnu účastní, v dalším týdnu budou odhlášeni. Stejné pravidlo bude platit taktéž pro další rotační skupinu. Budete-li odebírat obědy v distanční výuce mimo svou rotační skupinu bude nutné si obědy vždy sám přihlásit prostřednictvím strava.cz 
    Děkujeme za pochopení. V případě nejasností se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny Olgu Chlápkovou na email: jidelna@nullwaldorfpardubice.cz 
  • Od 1. 4. 2021 je otevřen systém města Pardubice pro zápisy do prvních tříd pro školní rok 2021- 2022. Více o zápisu na naší školu zde. 
  • Naše stránka na městském webu zde.
  • Okénko ŠPP Jak dětem usnadnit návrat do školy?

ZE SPOLKU

Vážení rodiče,

zasíláme nové informace o dění v naší waldorfské škole.

Návrat dětí do škol

Jsme rádi, že se mohli navrátit žáci části prvního stupně do vyučování. Přes všechny nástrahy a nepříjemnosti s vládními opatřeními se díky práci pracovníků školy podařilo vše zvládnout bez větších problémů. Chtěli bychom vás ujistit, že v případě jakýchkoli dotazů k nástupu dětí do škol se můžete obrátit na vašeho třídního učitele nebo třídního důvěrníka. V případě, že byste neuspěli se svými dotazy nebo požadavky můžete se obrátit na školskou radu https://www.waldorfpardubice.cz/skolska-rada/. K dispozici je vám i výbor Spolku. Rádi vám pomůžeme s dotazy a nasměrováním na kompetentní osoby na adrese spolek@nullwaldorfpardubice.cz

Nové aktuální informace najdete vždy o víkendu v emailovém w-čtení nebo na adrese www.waldorfpardubice.cz

Členská schůze Spolku

dne 18.3. proběhla členská schůze Spolku. Na programu bylo odsouhlasení rozpočtu Spolku na rok 2021, Výroční zpráva za rok 2020, projednání pronájmu Tyrolského domku (podrobněji viz níže),  informace k Lyceu a plán dalšího postupu, zřízení nového Kruhu Spolku “Péče o udržitelné prostředí pro výuku”. Podrobné informace rádi poskytneme všem členům Spolku a dalším zájemcům s žádostí na adrese spolek@nullwaldorfpardubice.cz

 

Kruh Spolku “Péče o udržitelné prostředí pro výuku”

Jak jste jistě zaznamenali, proběhla první větší veřejná aktivita členů kruhu spojená s rozesláním dotazníku. Věnujte prosím pozornost dokumentu v příloze tohoto emailu se zprávou týkající se vyhodnocení dotazníku. Podrobnější informace a kontakt na kruh naleznete http://spolek.waldorfpardubice.cz/kruh-pece-o-udrzitelne-prostredi-pro-vyuku/. Výstup z dotazníku zde.

Kroužky

činnost zájmových kroužků z důvodů vládních opatření prozatím obnovena není. Jakmile se situace změní, budeme Vás ihned informovat.

Tyrolský domek (připravujeme)

za velké pomoci pana učitele Vychodila se nám podařilo navázat jednání se Skautskou organizací ohledně dlouhodobého pronájmu lesní chaty zvané Tyrolský domek (https://mapy.cz/s/ducabejutu). Objekt se nachází v oblasti Slatiňany – Kochánovické rybníky v krásném a klidném prostředí. Pokud se nám pronájem podaří dotáhnout do finále, tak by již v následujících měsících mohla škola tuto chatu dlouhodobě využívat. Chata může být k dispozici i pro menší mimoškolní činnosti a akce s rodiči. Podmínky využívání vám následně upřesníme.

Přednášky

Dodatečně nabízíme možnost zhlédnout nové přednášky pořádané Spolkem ve spolupráci s naší školou:

Dr. Tomáš Zuzák: Výchova dítěte v dynamice doby

https://www.youtube.com/watch?v=TiYVN4KZ4pk

Radomil Hradil- Klíč k pohádkám

https://www.youtube.com/watch?v=kkHj1Im8W7A

Akad. arch. Oldřich Hozman – Formující vliv prostředí ve zdravé výchově a principy architektury waldorfských škol.

https://www.youtube.com/watch?v=XTcJ_1brFXw&t=3s

Zprávy z kruhu Lyceum
Jak jsme již dříve informovali, za iniciativy Spolku byla založena organizace „Waldorfské lyceum Pardubice – střední škola, z.ú.“. Tato organizace slouží jako základní kámen pro další činnosti spojené s přihláškou k žádosti o registraci střední školy (lycea). Aktuálně se zástupci kruhu snaží získat kapacity žáků neobsazených míst v jiných školách v Pardubickém kraji. Podmínkou žádosti na MŠMT je získání minimálně 80míst (nevyužitých na jiných školách). Další jednání se školami čekají zástupce na konci dubna. Pokud by měl někdo z rodičů informace o volných kapacitách na některé ze středních škol v Pardubickém kraji, kontaktujte prosím Pavla Lomičku ( lomicka@nullwaldorfpardubice.cz ) nebo Davida Rychtaříka ( david@nullfinancerychtarik.cz ). Děkujeme

Spolek je aktivita rodičů a přátel naší školy a jakékoli myšlenky a nápady rádi přivítáme.
Pomozte nám spoluutvářet podnětné prostředí pro naše děti.

Za výbor Spolku Petr Chlápek, Spolek  pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s., Gorkého 867, Zelené Předměstí ,530 02 Pardubice spolek@nullwaldorfpardubice.cz