W- čtení březen 2

Ze školy:

Vážení rodiče.

Děkujeme za Vaše dotazy, které zasíláte k aktuální situaci. Otázky a odpovědi budete nacházet zde. Rovněž připomínáme aktivitu Spolku rodičů zapojit se do kruhu “Péče o udržitelné prostředí pro výuku”. Měla by tak vzniknout nová platforma a bezpečné prostředí pro komunikaci aktuálních témat mezi rodiči podporovaná kolegiem školy. Je na Vás, jaký projevíte zájem o veřejnou diskusi a na jaké úrovni bude probíhat. Spolek je připraven pomoci nastavit podmínky takové, aby každý hlas a dotaz měl svůj prostor. Přikládáme ještě vyjádření kolegia a výboru Spolku z minulého týdne: Dopis kolegia učitelů a Informace ze Spolku. Věnujte pozornost nabídce školského poradenského pracoviště, zprávám z jídelny a aktualitám ohledně zápisu do budoucí první třídy. Se zápisem je spojena i online přednáška Dr. Tomáše Zuzáka (čtvrtek 25. 3.). 

Organizační záležitosti:

  • Distanční vzdělávání probíhá do odvolání od 1. do 9. třídy. Aktualizované rozvrhy pro 2. stupeň zde ( 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída). Bližší informace poskytnou třídní učitelé.
  • Zápis do budoucí 1. třídy se uskuteční ve všech pardubických školách 19. – 23. dubna 2021. Další informace, včetně získání bodů dle kritéria “sdílení alternativního přístupu”, najdete zde.  
  • Aktuální okénko ŠPP (školní poradenské pracoviště, Okénko ŠPP): 

Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vám představili dvě online oddechové skupiny, které jsme se rozhodli zorganizovat s nadějí, že by mohly podpořit psychickou pohodu dětí při přetrvávající distanční výuce. Jejich náplní bude povídání, hraní her a seznamování se s některými psycho-hygienickými a relaxačními technikami. Program povede školní psycholožka Zuzana Kalousová. S jakýmikoli dotazy se na ní můžete obracet na emailu: kalousova@nullwaldorfpardubice.cz

Skupina pro žáky prvního stupně bude otevřená vždy ve středu od 13:00 do 13:45.

Skupina pro žáky druhého stupně bude otevřená vždy ve středu od 14:00 do 14:45.

Zájemci se mohou připojit bez předchozího nahlašovaní v daný čas v aplikaci MS Teams. Pro přihlášení lze použít tento odkaz. Druhou možností je vyhledat skupinu s kódem wzcm5xq a k v ní se připojit k naplánované schůzce.
Za tým špp Vám přejeme krásné dny, pevné zdraví a psychickou pohodu.

  • Zprávy z jídelny– až do odvolání je přerušen provoz školní jídelny. V případě zájmu o pravidelné vyzvedávání oběda v rámci distančního vzdělávání napište na jidelna@nullwaldorfpardubice.cz. Při obnovení provozu vás budeme kontaktovat.
 

Ze Spolku

  • Kroužky

Úhrady za kroužky na 2. pololetí – nevyčerpané finanční prostředky za úhrady na jednotlivé kroužky dětí se převádí do 2.pololetí. Není tedy třeba hradit platby za kroužky na 2. pololetí. Ke konci školního roku proběhne vyúčtování a nevyčerpané finanční prostředky budou navráceny zpět na účty.

Z předchozích w – čtení:

  • Zprávy ze školní jídelny: změna stravného od 1. 3. 2021. Více zde

OSTATNÍ: