W- čtení 5. června 2020

Ze školy:

 • Kalendář najdete stále na https://www.waldorfpardubice.cz/akce-google/
 • Od pondělí 8. června nastoupí do školy žáci 2. stupně v upraveném režimu (viz. časový rozpis pro 6.- 8. třídu), bližší informace dostali rodiče od třídních učitelů. Distanční vzdělávání probíhá i nadále (pracovní listy a projektové úkoly na Teamsech), nebude to již však online formou. Školní stravování z provozních důvodů pro 2. stupeň nezajišťujeme. Při nástupu je nutné odevzdat Čestné prohlášení
 • V pondělí 8. června se konají přijímací zkoušky na střední školy. Myslíme na naše deváťáky a přejeme jim, ať se jim zadaří !!!
 • Od příští školního roku bude vyučování začínat v 8.30, tj. budova školy se otevře v 8.10 hod.. Od 6.30 bude v hlavní budově školy fungovat ranní družina, do které mohou chodit podle aktuální potřeby i děti nepřihlášené. Posun začátku vyučování má sloužit k podpoře zdravého vývoje dětí (viz. např. přednášky ve škole- MUDr. Martin Jan Stránský, MUDr. Lukáš Dostal) a samotného vzdělávacího procesu.
 • Dejte si do kalendáře: čtvrtek 25. června v 17 hodin- ve spolupráci se Spolkem rodičů se společně rozloučíme nejen se školním rokem, ale i s našimi deváťáky prostřednictvím jejich divadelního kousku. Bližší informace v příštím W- čtení. 
 • Školní rok bude ukončen v pátek 26. června (viz. předchozí informace o vyhlášení ředitelského volna na 29.-30.6.), kdy bude předáno vysvědčení. Čas a způsob předání bude ještě upřesněn. 
 • Přihlášení do školní družiny na nový školní rok 2020-2021

Rodiče, kteří mají zájem pro své děti o družinu, vyplní zápisní lístek a doručí škole:

 • na e-mail kanceláře školy sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz
 • nebo vhodí do poštovní schránky umístěné u bočního vchodu školy
 • nebo pošlou poštou do 15.6.2020 (ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, 530 02 Pardubice).

Zápisní lístek je nutné odevzdat do 22.6.2020, kdy končí možnost přihlášení do družiny na školní rok 2020-2021.

Na e-mail bude zasláno registrační číslo pro přijetí žáka do družiny.

26.června 2020 bude zveřejněn na stránkách školy a na vývěsce školy seznam přijatých žáků do školní družiny podle registračních čísel.

Přeplatky ze školní družiny za období duben – červen 2020 budou vráceny v červenci 2020.

Ze Spolku:

Pozvánka na členskou schůzi

Ostatní:

Semináře:

 • Dovolujeme si oznámit, že od října 2020 otevíráme další běh semináře “Podpůrná pedagogika”, který je určený zejména pro waldorfské učitele a absolventy seminářů pro wald. učitele. Budeme vděčné, když tuto informaci budete šířit dál.
  Srdečné pozdravy Dana Špičková a Jitka Radová
 • Srdečně vás zveme na informační schůzku k nově se otvírajícímu studiu eurytmie .
  > Setkání se koná v AS Hošťálkově ulici 392/1d , Praha 6 – Břevnov.
  > Termín je 14.6. v neděli 2020
  > Čas 16,00 – 18,00h
  > Na setkání s vámi se těší
  > Barbora Forbaková a Miroslava Kendlová, Dita Šťastná
 • Seminář waldorfské pedagogiky (Akademie Tabor)
 • Seminář waldorfské pedagogiky (Akademie waldorfské pedagogiky)
 • Seminář Tomáše Zuzáka (Waldorfský seminář Praha)