W- čtení 29. 5. 2020

Vážení rodiče.

Od pondělí 25. 5. se částečně vrátil do školní budovy ŽIVOT v rámci školních skupin žáků 1. stupně. Od 8. června mají i žáci 2. stupně možnost částečného návratu. Jsme rádi, že tak můžeme omezenou formou podpořit i sociální vztahy u starších dětí. Chceme využít nenahraditelnost přímé komunikace mezi učiteli a druhostupňovými žáky, zhodnotíme distanční formu výuky a doladíme smysluplné uzavření školního roku s výhledem do toho následujícího. Zasíláme časový rozpis pro 6.- 8. třídu, své dítě přihlaste přes svého třídního učitele, od kterého dostanete i bližší informace (účast je dobrovolná). Distanční vzdělávání bude probíhat i nadále (pracovní listy a projektové úkoly na Teamsech), nebude to již však online formou. Školní stravování z provozních důvodů pro 2. stupeň nezajišťujeme. Při nástupu je nutné odevzdat Čestného prohlášení

Věnujte prosím pozornost i k níže zaslaným stanoviskům a odkazům, které se týkají nejen současné situace ve školství, ale především časů budoucích.

Dobré dny a dobrou mysl všem.

Kolegium waldorfské školy

 

Stanovisko k situaci dětí a dospívajících v čase pandemie koronaviru 2020

Rada Asociace waldorfských škol ČR vyjadřuje plnou podporu a připojuje se k následujícímu stanovisku pedagogicko-lékařské pracovní skupiny Witten/Herdecke pod záštitou Aliance ELIANT (Evropská Aliance zastupující Iniciativy Aplikované Anthroposofie – www.eliant.eu) 

Další texty k aktuálnímu tématu najdete na http://www.iwaldorf.cz/ukazcely.php?link=c2005003