W- čtení 22.5. 2020

Vážení rodiče.

V pondělí 25. 5. se vrátí část žáků prvního stupně do školy v rámci školních skupin. Přihlášení rodiče dostali od třídního učitele email s bližšími informacemi. V případě, že jste dítě řádně přihlásili do 18. 5. a žádný email nedostali, kontaktujte obratem třídního učitele ( výjimečně i o víkendu). Je naším společným zájmem, aby pondělní vstup do školy proběhl pro všechny děti harmonicky. Pro jistotu připomínáme nutnost odevzdání Čestného prohlášení.

Ohledně platby za stravování platí již zaslané pokyny. Stravování v rámci školních skupin je v jiném režimu a rodiče o něm jsou infomováni ve zmiňovaných pokynech (viz. výše).

Ve čtvrtek 21. 5. se uskutečnila schůzka třídních důvěrníků, výboru Spolku a zástupců kolegia. Kromě krátkého ohlédnutí jsme sdíleli nové zkušenosti a pojmenovávali možnosti, jak zajistit dětem potřebný sociální kontakt v rámci celého třídního kolektivu, který vnímáme jako velmi potřebný. Velkou roli zde může sehrát právě třídní společenství rodičů. Bližší informace a inspirace získáte přes své důvěrníky.

Naši deváťáci se pilně připravují na přijímací zkoušky na střední školy (8. června) a nejen to. Ve čtvrtek a v pátek měli dílnu s mistrem kovářem přímo v areálu školy. Rozpálené výhně a hudba kladiv alespoň částečně kompenzovaly tradiční Týden řemesel, o který žáci posledního ročníku bohužel přišli. S nadějí očekáváme v červnu uvolnění pravidel ze strany příslušných orgánů, která by nám umožnila se koncem roku s našimi nejstaršími žáky důstojně rozloučit.

I nadále probíhá distanční výuka formou, na kterou jste zvyklí. Zároveň již některé třídní kolektivy mají za sebou v rámci rodičovských aktivit společná setkání, která mohou zdravě obnovovat nečekaně přerušené kontakty. 

Všichni se již těšíme na společná osobní setkání.

Kolegium zaměstanců waldorfské školy

 

Ze Spolku

V pondělí 22. června se od 16 hodin uskuteční členská schůze Spolku. Bližší informace budou k dispozici na stránkách Spolku v průběhu měsíce června.