W- čtení 20. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

Situace se neustále proměňuje a je pro nás všechny výzvou, jak se k tomu postavíme a jak využijeme prostor, který nám je poskytnut.

Před týdnem jsme zveřejnili doporučující manuál, jak si lze nastavit denní režim, aby zůstaly pevné pilíře, o které se dá během tohoto času opřít. Po týdenní zkušenosti již sami víte, co se vám daří, co pro vás není, co vám (ne)vyhovuje a co dovolí vaše možnosti. Každý vychází z toho, co má, co může a plně to respektujeme. Na třídních stránkách se objevují podklady od jednotlivých učitelů, které by měly být nyní i jednotně pojmenovány, aby to bylo pro vás přehlednější, část materiálů má být pouze doplňující (nepovinná). Tento týden jsme s pozitivním ohlasem vyzkoušeli online konferenci u žáků 9. třídy, která se jeví jako nejpřímější cesta ke zpětné vazbě a motivace k dalšímu učení. Příští týden se o to pokusíme u dalších tříd 2. stupně. Sami jste zaznamenali, že je velké množství nabídek různých vzdělávacích portálů, elektronických učebnic, které můžete jako doplňkový materiál využívat (např. web MŠMT https://nadalku.msmt.cz/cs). V případě, že potřebujete nějakou individuální podporu od jednotlivých učitelů, neváhejte je s konkrétním tématem, nejasností, nejistotou kontaktovat (email: prijmeni@nullwaldorfpardubice.cz).

K dotazům ohledně hodnocení za toto období uvádíme obecné shrnutí, které s délkou výjimečné situace může být doplněno a aktualizováno:

  1. Při hodnocení budeme brát v potaz přístup žáka k zadaným úkolům a kvalitu jejich vypracování s ohledem na jeho možnosti (individuální, technické, časové).
  2. Budeme pracovat se sebehodnocením žáka.
  3. Po návratu do školy poskytneme zpětnou vazbu na kvalitu domácí práce. Potřebné věci procvičíme a vybereme důležité výstupy. Jejich zvládnutí bude poté hodnoceno.

Ještě jedna praktická informace. Ošetřovné dětí do 13 let by měl řešit nový zákon a měl by platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky (zdroj: irozhlas.cz). Až budete chtít žádat, napište na adresu sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz a paní Andrejsová vám zašle potvrzenou žádost s elektronickým podpisem zpět. Nechoďte kvůli tomu do školy. 

Věřte, že rozumíme tomu, jak je náročná domácí výuka a budeme na to brát zřetel. Sami se učíme za pochodu a snažíme se reagovat na situaci, o které nevíme, jak bude dlouho trvat, proto vás žádáme o vzájemnou shovívavost a podporu.

Dobrou mysl a pevné zdraví přeje za všechny Milan Barták