W- čtení 17. června

Ze školy:

 • Kalendář najdete stále na https://www.waldorfpardubice.cz/akce-google/
 • Žáci 9. třídy zvou na své divadelní představení “Ať žijí duchové”, kde se rozloučíme s nimi i s celým školním rokem. Kdy? Ve čtvrtek 25.6. 2020 v 17.00 hod v KD Dukla.
 • Organizace ukončení školního roku

  Třída na nevzdělávací akci může být pohromadě, takže v tomto týdnu se celé třídy společně potkají dle harmonogramu 2x. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění : 

  • v pondělí (1.-5. třída), v úterý (6.-9. třída), + 9. třída individuálně dle potřeby nacvičování divadla a poté všichni v pátek (viz. níže)

  Náplň: příprava tříd, odnesení všech žákovských osobních věcí, fotografování

  Školní skupiny + děti mimo školní skupinu (1.-5.): školní skupina funguje ve stejném režimu až do čtvrtka 25.6. Výjimka je pondělí, kdy je celá třída, vede ji třídní učitel, po ukončení společných nevzdělávacích aktivit, odchází děti mimo školní skupinu bez oběda domů, školní skupina přechází na obvyklý režim skupiny- oběd + předání do odpoledního režimu. V pátek 26.6. budou odpolední školní skupiny (1.-3. třída) otevřeny do 14.30.

  Předání vysvědčení v pátek 26. 6.

  Sraz všech tříd v 8.30 na hřišti za školou– společná ukončení školního roku, rozloučení s deváťáky, předání vysvědčení ve třídách. Předpokládané ukončení v 9:30 hod.

  V 10 hod. tradiční rozloučení kolegia s žáky 9. třídy v budově školy. 

BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU TÝDNU PŘEDAJÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ.

 • Přihlášení do školní družiny na nový školní rok 2020-2021

Rodiče, kteří mají zájem pro své děti o družinu, vyplní zápisní lístek a doručí škole:

 • na e-mail kanceláře školy sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz
 • nebo vhodí do poštovní schránky umístěné u bočního vchodu školy
 • nebo pošlou poštou do 15.6.2020 (ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, 530 02 Pardubice).

Zápisní lístek je nutné odevzdat do 22.6.2020, kdy končí možnost přihlášení do družiny na školní rok 2020-2021.

Na e-mail bude zasláno registrační číslo pro přijetí žáka do družiny.

26.června 2020 bude zveřejněn na stránkách školy a na vývěsce školy seznam přijatých žáků do školní družiny podle registračních čísel.

Přeplatky ze školní družiny za období duben – červen 2020 budou vráceny v červenci 2020.

 • Od příští školního roku bude vyučování začínat v 8.30, tj. budova školy se otevře v 8.10 hod.. Od 6.30 bude v hlavní budově školy fungovat ranní družina, do které mohou chodit podle aktuální potřeby i děti nepřihlášené. Posun začátku vyučování má sloužit k podpoře zdravého vývoje dětí (viz. např. přednášky ve škole- MUDr. Martin Jan Stránský, MUDr. Lukáš Dostal) a samotného vzdělávacího procesu.
 • Zvýhodněný nákup hracích karet do Sportovního parku Pardubice 2020

Ze Spolku:

Pozvánka na členskou schůzi

Ostatní:

Semináře:

 • Dovolujeme si oznámit, že od října 2020 otevíráme další běh semináře “Podpůrná pedagogika”, který je určený zejména pro waldorfské učitele a absolventy seminářů pro wald. učitele. Budeme vděčné, když tuto informaci budete šířit dál.
  Srdečné pozdravy Dana Špičková a Jitka Radová
 • Srdečně vás zveme na informační schůzku k nově se otvírajícímu studiu eurytmie .
  > Setkání se koná v AS Hošťálkově ulici 392/1d , Praha 6 – Břevnov.
  > Termín je 14.6. v neděli 2020
  > Čas 16,00 – 18,00h
  > Na setkání s vámi se těší
  > Barbora Forbaková a Miroslava Kendlová, Dita Šťastná
 • Seminář waldorfské pedagogiky (Akademie Tabor)
 • Seminář waldorfské pedagogiky (Akademie waldorfské pedagogiky)
 • Seminář Tomáše Zuzáka (Waldorfský seminář Praha)