W- čtení 16.3.

Info z 16.3.

Vážení rodiče.

Vzhledem k aktuální a stále se proměňující situaci zasíláme následující informace:

  • Žáci dostávají úkoly a metodické podklady přes třídní stránky. Na stránkách se mohou registrovat i žáci (platí spíše pro vyšší ročníky), aby mohli samostatně vstupovat do třídního prostředí (https://www.waldorfpardubice.cz/registrace-rodicu/).
  • Na stránkách školy je doporučující Manuál k organizaci výuky z domova https://www.waldorfpardubice.cz/manual-pro-rodice-zaky-a-zakyne-v-dobe-uzavreni-skol-brezen-2020/. Na internetu je velké množství vzdělávacích portálů, které můžete využít pro zpestření či doplnění výuky (např. https://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje). Primárně čerpejte z podkladů třídních stránek.
  • Prosíme, abyste nechodili do konce mimořádných opatření vůbec do školy (do 24.3.). První balíček úkolů k odevzdání (viz. Manuál) bude možný až ve středu 25.3. S učiteli si domluvte případnou schůzku až od 25.3. od 11 hodin dále nebo využijte jiné komunikační kanály. V případě, že budou mimořádná opatření prodloužena, budete o nových termínech informováni.
  • Potřebujete-li žádost o ošetřovné, kontaktujte paní Jaroslavu Andrejsovou v době od 8 do 12 hodin telefonicky 734647740 nebo emailem andrejsova@nullwaldorfpardubice.cz. Zašleme Vám potvrzenou žádost s elektronickým podpisem.

Smysluplně strávený čas a dobrou mysl vám za školu přeje Milan Barták, ředitel školy