Výsledky voleb zákonných zástupců žáků a pedagogů do Školské rady při ZŠ Waldorfské Pardubice,Gorkého 867, 530 02 Pardubice

Volby proběhly dne 6.1.2015. Dostavilo se 44 rodičů, účast je zaznamenána jejich podpisy na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

  • Pan Tomáš Plecháček, rodič ze 4., 7., 9.třídy, byl zvolen 30 hlasy ze 44 hlasovacích lístků
  • Pan Pavel Macek, rodič ze 3.třídy byl zvolen 28 hlasy ze 44 hlasovacích lístků
  • Paní Olga Pavlů, rodič ze 2., 4.třídy obdržela 23 hlasů ze 44 hlasovacích lístků

 

Za pedagogy byly zvoleny:

  • Paní Silvie Pospíšilová, třídní učitelka 3.třídy
  • Paní Alena Klímová, vedoucí vychovatelka školní družiny

Volební komise potvrzuje, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a schváleného volebního řádu.

V Pardubicích dne 6.1.2015

Zapsala:

Mgr. Jana Benešová, předsedkyně volební komise