Výhled do 3.třídy

Vážení rodiče,

dnešním dnem ukončily děti 2.třídu. Od prvního dne, kdy si děti opisovaly rozvrh hodin, uplynula dlouhá doba. Ještě si ale moc dobře pamatuji, jak se všechny děti přes prázdniny proměnily, jak s mnohem větší jistotou psaly. Prošli jsme také zrcadlovými formami, malou tiskací abecedou, odříkáváním abecedy. Krásným zážitkem bylo předávání vašich čítanek. Určitě nezapomeňte, co jste si s vašimi dětmi šeptali a občas jim to třeba pošeptejte znovu. Se čtením jsou na tom děti pravděpodobně stále dost rozdílně. Ale nezapomeňte, že každý pupen na jaře rozkvétá jindy. Jeden dřív a druhý později. Pro děti, které čtou již samostatně, je asi z mého pohledu nejdůležitější, vybírat kvalitní a jejich věku přiměřené knížky. Určitě neuškodíte knížkami Astrid Lindgrenové nebo zkuste nakladatelství franesa.cz, kde mají milou knížku Georga Dreissiga – Simsala, příběh malého čaroděje. A pokud je samostatné čtení pro děti náročné, čtete pravidelně dětem vy a trpělivě je podpořte v jejich pokusech o čtení. Prošli jsme také měkké a tvrdé slabiky, které budeme v příštím roce procvičovat.

Úkolem v počítání bylo hlavně procvičovat a učit se zpaměti, říkat násobky i příklady nahlas. Dbát na správnost, ale také úhlednost. Osvojit si určité počítací strategie, orientovat se v číselné řadě do 1000. I když některé děti cvičí, může pro ně být počítání náročné. V tomto případě je nutné dobře upevnit ty nejjednodušší příklady (např. do 30), aby měly na čem stavět. 

Vyprávěcí látkou byly legendy a bajky. V obrazech se nám ukazovaly lidské slabosti a v obrazech docházelo k nápravě. Součástí byl vždy humor. Při tom se obrazy dostávají hluboko do vědomí, aby se později probudily jako myšlenky a poznání správné cesty. Při vyprávění legend, panovala ve třídě spíš rozjímavá nálada. Střídáním pak mohla vzniknout hezká harmonie. Bajky i legendy jsou také v nových narozeninových básničkách. Každé z dětí se stalo strážcem jedné básničky a ponese ji pro sebe i celou třídu v příštím roce. Moc doufám, že si každý najde v básničce to, co má. Učit se ji zpaměti děti nemusí. Určitě to v zvládnou v průběhu roku. A kdyby chtěl někdo trénovat, tak ať trénuje také přednes, intonaci, hlasitost, správnou výslovnost.

 

Předáním vysvědčení se z druháků stali třeťáci. A bylo to moc hezké. Všichni to zvládli s patřičnou  vážností. Děti dostaly také pro příští rok nová místa v kruhu. Vědí, s kým budou příští rok v září sedět. Je to změna. Do této doby si mohly vybírat místa samostatně. Děti také vědí, že dvě děti rozvažují vstup do naší třídy. Není to jisté, ale raději jsem jim to řekla, aby se na případnou změnu mohly trochu nachystat.

3.třída – výhled

Některé děti již dovršily, jiné v příštím školním roce dovrší 9.rok. Tomuto období se ve waldorfské pedagogice říká ,,Rubikon“. V průběhu 3.třídy se děti ve svém chování více či méně promění. Je to proces, který je různě dlouhý a má různé podoby. ,,Překročení Rubikonu“ je slovní spojení, které vyjadřuje nějaké životně důležité rozhodnutí, jehož důsledky už nelze vzít zpět. Souvisí s Caesarovým překročením řeky Rubikonu roku 49 př. n. l. při tažení na Řím, čímž započal občanskou válku.

V přeneseném slova smyslu udělá dítě v devíti letech podobný vývojový krok. Tento nezvratný proces vede k úplně jinému duševnímu vztahu dítěte ke světu. Je to okamžik, kdy dítě v určitém smyslu vnitřně opouští ,,Ráj“. Musí se na ,,Zemi“ orientovat novým způsobem. Získává jiný vztah k druhým lidem. V 9. roce ztrácí dítě svou dětskou kulatost, získává rysy, vytahuje se. Hodně se mění vnitřně. Do 9. roku vzhlíží k autoritě, všemu věří, okolo 9. roku se posvátné uznání ztrácí. Začíná se odtahovat od jednoty se světem. Ohraničuje se. Ne v myšlení ale v citové oblasti. Např. vnímá svou oblíbenou zahradu jako ošuntělou i více vnímá nejednotu mezi rodiči. Začíná i kritika  vzhledu rodičů. Do 9.roku stačilo dítěti výtvarné umění teď potřebuje hudbu. Začíná cvičit svou vůli a to jde prostřednictvím hudby velmi dobře. Jak se dítě ohraničuje, objevují se u něho i strachy. Dítě zažívá osamělost. Dříve mohlo být potmě, teď chce mít rozsvíceno alespoň malé světýlko nebo si vytváří ,,zvláštní“ zvyky. Např. když dnes šlápnu na čáru, budu mít celý den dobrý. Nevlezu do postele, dokud nestoupnu na určitý kobereček… Mohou se objevit psychosomatická onemocnění – bolesti hlavy, břicha. Objevují se otázky na smrt. Do té doby to bylo samozřejmé, smrt patřila k životu. Kolem 9.roku začíná strach ze smrti, z opuštění, ve své duši zažívají děti opuštěnost, mají strach z usínání, je to pro ně malá smrt – bojí se.

Úkolem tatínků je vnímat v dítěti bytost, která má z dítěte vyrůst. Také maminka by měla opustit pocit, že jí dítě ,,patří“ a víc vnímat bytost dítěte.

Učební plán waldorfské školy se snaží na tuto vývojovou fázi dětí myslet a nabídnout podporu a impulsy.

Pro třetí třídu jsou vyprávěcí látkou  příběhy ze Starého zákona. A jak může být toto téma propojeno s tímto vývojovým krokem?

Vyprávění poslouchají děti vždy na konci každodenní epochy. Začátek roku je věnován Stvoření světa – 1.kapitole z První Mojžíšovy knihy (Genesis). Těmto ,,obrazům“ je věnována část první epochy. Pak následuje život prvních lidí v Ráji a nakonec jejich vyhnání z Ráje. V těchto obrazech se právě zrcadlí vnitřní situace dítěte. Člověk se musel tehdy učit stavět svá obydlí, obdělávat pole, sklízet úrodu, péct chleba, jednotlivá řemesla.

Dalšími epochami ve třetí třídě jsou řemesla. Proč? Z předcházejícího vyplývá, jak je pro děti v tomto období důležité, aby si vyzkoušely to, co se lidé za ten dlouhý čas naučili. Určitě budeme chystat pole na setí obilí, sít, sklízet, mlátit a na konec péct chleba. Čeká nás také stavba domu. Pozorování, jak se dům staví. Pokud bude někde možnost, tak i vlastní stavby a vytvoření malého modelu domu. Určitě navštívíme s dětmi nějaké řemeslníky: kováře, pekaře, ševce,.. Uvítám vaše nápady a kontakty na další profese.

Praktické činnosti se přenesou také do počítání v podobě obchodování a placení penězi. Děti budou vážit, měřit vzdálenosti, délky i čas. Samozřejmě budeme upevňovat sčítání, odčítání, násobení, dělení, počítací strategie. V plánu je číselná řada přes 1000, desítková soustava, pamětní sčítání a odčítání víceciferných čísel, násobilka 2-12, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy.

Český jazyk také myslí na vnitřní situaci dítěte. S ,,Rubikonem“ přichází možnost začít s dětmi probírat první gramatiku. Vše by mělo ale stále probíhat umělecky (tedy ne jak to známe z vlastní školy). Seznámíme se s prvními slovními druhy, vyjmenovanými slovy – pamětně. Dále bychom umělecky měli zpracovat  slova nadřazená, podřazená, souřadná, velká písmena, spodobu znělosti, bě,pě,vě,mě,dě,tě,ně,ú,ů. Zdokonalovat budeme čtení, psaní a budeme se učit psací písmo. Dětem jsem na desky vysvědčení napsala psacím písmem jejich jméno. Kdo bude mít chuť, může si své jméno zkoušet psát.. Ale není to nutné.

Doufám, že při zaslouženém odpočinku nasbírají děti mnoho sil, abychom to všechno zvládli. Přeji vám krásné prázdniny a moc děkuji.

S pozdravem Karolína Lomičková

A ještě obrázky ptáčků, které se k vám rozletěly.