Vyhlášení ředitelského volna na 20. – 22. prosince

Ředitelské volno pro žáky – pozor změna

V návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji z organizačních důvodů (stav personální nouze) ředitelské volno pro žáky v termínu od 20. do 22. prosince 2021 (pondělí – středa). Provoz školní družiny pro žáky 1. – 5. třídy bude v těchto dnech zajištěn v omezeném rozsahu především pro děti, jejichž rodiny nemají možnost zajistit program a hlídání dětí jiným způsobem. Konkrétní rozsah provozu družiny bude upraven dle výstupu z dotazníku, který je rodičům předložen k vyplnění ZDE (prosíme vyplnit do 16. 12. do 14 hodin). Testování Ag testy proběhne v první den nástupu do družiny u všech dětí. Omlouváme se za případné komplikace spojené s tímto omezením provozu školy, ale personální situace ve škole je na hraně našich možností a výhled do příštích dnů velmi nejistý. Posledním školním dnem v tomto roce se stane tedy pátek 17. prosince. Další informace k provozu družiny zašleme rovněž v pátek 17. 12.

S velkou vděčností za pochopení a podporu Vám za kolegium zaměstnanců školy děkuje  Milan Barták, ř. š.