Vyhlášení ředitelského volna- červen 2015

V návaznosti na §24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji pro žáky ředitelské volno z organizačních důvodů v termínu 24.-26.6.2015 a 29.-30.6.2015. V této době bude probíhat stěhování v rámci budovy do nových větších prostor.

Provoz školských zařízení (ŠD a ŠJ) je ve dnech ředitelského volna nepřerušen.

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 23.června 2015.

Bližší informace o akci “kulový blesk na Gorkého” s prosbou o vaši pomoc při stěhování upřesníme na webových stránkách školy.a na výroční členské schůzi Spolku rodičů, která se koná ve čtvrtek 26. února 2015 od 17 hodin.

V Pardubicích dne 30.1.2015                                                        Milan Barták, ředitel školy