Volná místa

Obecné požadavky na pedagogické pracovníky:

  • kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb. v platném znění
  • dokončené studium waldorfské pedagogiky pro učitele ZŠ
  • praxe z výuky na waldorfské ZŠ, případně náslechy a ukázkové hodiny
  • aktivní zájem o waldorfskou pedagogiku, ochota se dále vzdělávat

Inzerát_ učitel_2019 aj

Inzerát_ učitel_2019 dílny

Inzerát_ učitel_2019 TU