Velké eurytmické představení

Vážení rodiče,

od tohoto školního roku jsme ve škole poprvé začali pro všechny ročníky vyučovat eurytmii, originální pohybové umění propojující hudbu, řeč a pohyb.

Eurytmie je součástí waldorfského učebního plánu, protože umožňuje žákům skrze vědomé prožívání pohybu společně s řečí získat nové kvality v obou oblastech a díky skupinové práci rozvíjí i sociální vnímání a schopnosti.

Při příležitosti jejího plného zařazení do života školy jsme pro vás jednak připravili SEZNAMOVACÍ KURZ EURYTMIE  s paní Elisabeth Dostalovou, který bude probíhat první tři středy v říjnu (viz 1. w-čtení), jednak jsme nesmírně rádi, že vám můžeme eurytmii představit i výjimečnou formou vystoupení eurytmického souboru:

1.10. nás navštíví švýcarský eurytmický soubor Licht-Eurythmie Ensemble. Dopoledne proběhnou dvě představení pro školní třídy, které můžete v případě zájmu také navštívit. Indická pohádka Baghdha Dhruva od 10 h je vhodná i pro předškolní děti. Můžete navštívit i eurytmické zpracování Legendy o Sv. Odílii od 11h.

Na večerní představení Michael a Prométheúv oheň od 19.30 zveme srdečně všechny rodiče a starší žáky, bude to příležitost seznámit se s eurytmií v profesionálním provedení i se společně naladit do podzimní michaelské doby.

2015-10-01-Pardubice-Druhwa-Plakat_e 2015-10-01-Pardubice-Odilie-Plakat-A-e 2015-19-01-Pardubice-Michaeli-Plakat-A-e