Upozornění na výskyt černého kašle ve škole

Doporučení KHS (ze dne 24.10.2019) k výskytu černého kašle u žáků školy (aktuálně 2 žáků- 9. a 6. třída): 

  • rodiče mají sledovat zdravotní stav svého dítěte a v případě zvýšeného kašle či jiného onemocnění navštívit lékaře se sdělením, že se na škole vyskytl černý kašel
  • zajistit dostatečné větrání v budově
  • omezit pohybové aktivity u dětí, které se necítí fyzicky zcela v pořádku
  • povinností zákonného zástupce je informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních problémech žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit bezpečnost a zdraví dítěte a jiných osob
  • další opatření nejsou v tomto okamžiku potřeba

Milan Barták, ř.š.

 

Vážení rodiče,

dnes jsme dostali informaci, že jeden žák z 9. třídy onemocněl černým (dávivým) kašlem. Toto onemocnění je nebezpečné zejména pro neočkovaná miminka do 3 měsíců věku, proto by měly zbystřit zejména maminky žáků s takto malým sourozencem v rodině.  Ročníky 1999 a mladší by měly být ve věku 11 let přeočkovány, tudíž by zde mělo být riziko onemocnění minimální. Více informací o černém kašli najdete zde. Další postup řešíme s krajskou hygienickou stanicí.

Milan Barták, ř.š.