Testování

 

Informace k 3. 1. 2022

Vážení rodiče.

Zasíláme odkazy (informace zde nebo v příloze) ohledně testování žáků ve školách od 3. ledna. Průběh testování bude stejný jako dosud. Testování proběhne ve kmenových třídách od 8. 30. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor (MŠMT)”. V případě, že budete využívat vlastní antigenní test schválený MZ  či chcete být přítomni u testování, bude pro Vás připraven prostor u zadního vchodu do tělocvičny (8. 10 – 8. 25). Pokud Vaše dítě nebude přítomno v den testování nebo přijde později, ať se nahlásí v podatelně školy v přízemí (u paní Andrejsové), kde se otestuje. 

Předem děkujeme všem, kteří nám pomáhají svým přístupem zajistit plynulý chod školy a tím snížit míru rizika omezení jejího provozu. Opravdu není našim úkolem kontrolovat, zda má dítě ukončenou karanténu či je v izolaci. To je na zodpovědnosti rodičů a jejich postoji vůči třídě či celému školnímu společenství. Prosinec byl pro chod školy velmi náročným obdobím a neradi bychom si to zopakovali. Za kolegium učitelů děkujeme všem, že případné nesouhlasy s testováním, karanténou, izolací či příklon k různým právním výkladům aktuálních opatření řeší s příslušnými orgány a ne přes vytíženou školu. 

Do nového roku 2022 Vám přejeme dobrou mysl, pevné zdraví, víru a naději do časů budoucích.

Za kolegium školy přeje Milan Barták, ř.š.

1221_testovani_rodice_A4