Šiškovice (2.třída)

Cesta rychleji ubývá, když se něco děje :

Na základně jsme vyráběli:

Společně jsme tkali z přírodnin:

Ale i sportovali:

Kromě toho jsme myli nádobí, řezali dříví, učili se zacházet s nožíky, stavěli domečky, zpívali s kytarou, poslouchali příběhy…Než jsme se otočili, byl pátek a jeli jsme domů.

A.K.