Sázíme stromy

V této záložce publikujeme příspěvky spojené s výsadbou stromů a podobných aktivit. V případě, že budete mít zájem podobnou akci na našich stránkách zveřejnit, kontaktujte nás přes email: stromy@nullwaldorfpardubice.cz.

7.11.2019 Sázíme stromy pro nás i planetu 

Přes školu je možno zdarma objednat neomezené množství sazenic ovocných stromů a listnáčů pro výsadbu pro města, zahrady, sady, remízky, krajinu, ….

Co pro to musíte udělat? Objednejte si požadované množství sazenic přes email stromy@waldorfpardubice.cz nebo na arších v rámci výstatvy Waldorf 100 (Machoňova pasáž, 4.-21.11.2019). Objednané sazenice budou k vyzvednutí ve škole. O termínu vyzvednutí budete informováni přes kontakty, které uvedete na objednávce. Předpokládané vyzvednutí sazenic je v druhé polovině listopadu či v jarním termínu. Kontaktní osoba za školu: Milan Barták, 776078125. Motivační video na https://youtu.be/LyR3o56GvKw .

Sazenice zajišťuje mezinárodní dobrovolnická nezisková organizace Pago Pago, jejíž hlavní činností je stabilizace, ochrana a zlepšování stavu půdního fondu cílenou výsadbou ovocných a lesních dřevin v oblastech ohrožených erozí, suchem, povodněmi,  ztrátou biodiverzity nebo krátkozrakými zásahy člověka.

Citace z webu https://kpustovalova.wixsite.com/pagopago :

Milí přátelé, žijete v bytě a myslíte si, že pěstování a sázení stromů je mimo Vaše možnosti? Věřte, že právě vy jste těmi, kdo oněch 6 miliard stromů může vypěstovat a vysadit. Máte-li balkon nebo alespoň okno v bytě, maličkou zahrádku, můžete pěstovat semenáče ovocných dřevin přímo ve Vašem bytě. Na jednom balkoně v paneláku, za okny, můžete vypěstovat tisíce stromků do věku 1.5 roku, tedy do doby, kdy je ideální stromečky přesadit na trvalé stanoviště ve sponu 1*1 m. v okolí Vašeho domova, nebo kdekoliv, kde najdete místo.

   

Výsadby dřevin v krajině mimo lesy jsou hlavním opatřením pro návrat vody do půdy, zamezení erozi půdy, stabilizaci ekosystémů, zvýšení biodiverzity, realizaci environmentálních adaptačních opatření. Ovocné dřeviny nabízí potravu nejen člověku, ale po celý rok i hmyzu, ptactvu, zvěři a poskytují jim vyhledávaná útočiště. Stromy vysazené do věku 2 let jsou extrémně odolné vůči suchu, mrazu, vnějším patogenům, okusu zvěří.

Jeden člověk za den vysadí okolo 300 dvouletých stromků, při výsadbě sázecím strojem 3500 a více stromků za den. Navíc semenáčky nepotřebují žádné kůly, úvazky, dodatečnou závlahu, hnojiva, bagr na kopání jam, nevyžadují řez. Jedinou doporučenou ochranou a péčí je hustá výsadba 1*1 m. a nátěr terminálního výhonu proti okusu zvěří.
 Generativně množené ovocné dřeviny ze semen ušlechtilých odrůd z jednodruhových sadů není potřeba roubovat. Přirozený nástup plodnosti je 8 – 12 rokem ve věku pohlavní dospělosti.