Archiv rubriky: Třídní stránky

informace pro přihlášené rodiče

Hudební výchova 4 6. – 8. 4.

Milí čtvrťáci, milí rodiče, věřím, že už všichni umíte novou koledu a jste tak připravení na nadcházející velikonoční svátky. V tomto týdnu bude úkol spíše odpočinkový a na zamyšlení, jak se o takových svátcích sluší. Vyjděte si na procházku a…

Hudební výchova 2 6. – 8. 4.

Milí druháci, milí rodiče, věřím, že už všichni umíte novou koledu pro nadcházející velikonoční svátky. V tomto týdnu vás čeká úkol poslechový. Vyjděte si na procházku a naslouchejte zvukům přírody okolo sebe. Jistě uslyšíte zpěv ptáků, možná se ozvou i…

Matematika 8 6. 4.

Milí osmáci, na další online hodinu si každý z vás připraví jeden příklad, který mu dělal potíže, a jeden, se kterým si hravě poradil. Na slyšenou ve středu.

PRVNÍ OHLÉDNUTÍ do 8.4. :-)

Vážení rodiče, milí čtvrťáci. Následující týden si odpočiňte od domácí školy, vydechněte a užívejte podle sebe a svých možností společný čas. Vzhledem k oficiálním velikonočním prázdninám ve čtvrtek a v pátek, zadávám do středy „úkol“ jediný: PRVNÍ REKAPITULACE (ohlédnutí) – to znamená:…

Domácí škola 6.-8.4

Dobrý den, květná neděle otvírá ,,Svatý týden”. Pro někoho jsou jména dní v tomto týdnu (květná neděle, škaredá středa, zelený čtvrtek,..) známá z písniček, pro jiné skrývají celé příběhy. Každopádně v neděli Velikonoce nastanou. Můžete se s dětmi mlčky ráno…