Rodičovský kurz s Godim Kellerem

Jak dokážeme připravit své děti na známé i neznámé výzvy současnosti a budoucnosti?

 Jaké jsou výzvy současnosti a blízké budoucnosti?

Jaké kvality a dovednosti jsou potřeba pro zvládnutí nečekaných výzev budoucnosti?

Jak se stát sebejistým rodičem, který je dětem zdrojem bezpečí a důvěry?

Pardubice 2. – 4. října 2017

tři večery: pondělí, úterý, středa 17 – 20 h

v prostorách ZŠ Waldorfská, Gorkého 867

Cena 900 Kč za celý kurz. 800 Kč pro členy Spolku na podporu WP Pardubice. Přihlášky posílejte na sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz.

V době kurzu můžeme po předchozí domluvě zajistit přihlášeným účastníkům hlídání dětí v budově školy.

Godi Keller je pedagog, spisovatel, vypravěč pohádek a příběhů. Věnuje se vzdělávání učitelů a také pedagogice pro rodiče. Žije v Norsku, ale pořádá kurzy pro rodiče v pedagogy po celém světě: v Norsku, Švédsku, Maďarsku, pobaltských zemích, Slovinsku, na Islandu, v Indii…

 

 

 

Godi Keller o své práci ….

Proč Kurzy pro rodiče?

V posledních 40 letech se situace rodičů a výchovy dětí radikálně změnila. Místo nepsaných pravidel a úmluv, které ještě před několika desetiletími poskytovaly rodičům pevný základ pro výchovu a vedení dětí, vládne dnes v této oblasti individuální svoboda a pro mnohé velký zmatek a nejistota. V poslední době se objevují nejrůznější “dokonalé chůvy”, které chrlí zaručené recepty na řešení toho či onoho výchovného problému. Já na takové univerzálním návody nevěřím. Místo toho se snažím pomoci rodičům lépe pochopit vývoj jejich dítěte a rozšířit jejich schopnost nahlédnout činy a reakce dítěte v různém vývojovém období. Kompetence k životu Společně s rodiči vždy diskutujeme o tom, které kompetence děti opravdu potřebují pro svůj budoucí život. Kritéria pro určení kvality školy, jako systém testování školních znalostí PISA, nám odpověď na tuto otázku neposkytují. Mít dobré výsledky v matematice, angličtině a v mateřském jazyce nemá téměř nic společného s životním úkolem být člověkem. Mým hlavním zájmem je hledat způsoby, jak vystavět výchovu a vzdělávání tak, aby podporovaly rozvoj životních kompetencí. Pracuji na tom v přednáškách pro rodiče a učitele mateřských a základních škol a také v Kurzech pro rodiče.