Renesance a Marco Polo

Ve dnech 24. a 25. října 2017 se vypravila sedmá třída v rámci zakončení epoch češtiny a dějepisu do Slatiňan. Nejprve jsme prošli zámeckým parkem, ukázali si některé zajímavosti a pak následovala pátrací hra, která žákům přiblížila, co je to anglický park a v čem se liší od francouzského. Následovala speciální prohlídka zámku vedená panem kastelánem Buštou. Byla zaměřená na renesanci, život šlechty na zámku, dobové zvyky atd. Po prohlídce jsme se ohřáli v cukrárně a vyrazili do divočiny. Dokončovali jsme totiž příběh Marco Pola a jeho daleké cesty. Čtení příběhu jsme spojili s některými úkoly v terénu. Nechyběla bojovka na Kočičím hrádku ani rozdělání ohně a opékání buřtů. Nocovali jsme ve slatiňanské škole. Večerní program si žáci organizovali sami a zvládli to výborně. Druhý den jsme se ještě jednou setkali s Marco Polem a jeho dobrodružstvím a pak se vypravili na nádraží.

Za třídu   Daniel Vychodil