Společně k úspěchu

Od 1.9. 2016 realizujeme projekt Společně k úspěchu – podpora speciálně pedagogických potřeb žáků na ZŠ Waldorfská Pardubice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002292

Za podpory projektu dochází k realizaci aktivity
Školní speciální pedagog a Vzdělávávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi.