Návrat do práce v Pardubickém kraji

V rámci projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji,

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

byl poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání, který je účastníkem projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji