Návrat do práce v Pardubickém kraji

V rámci projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji,

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

byl poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání, který je účastníkem projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji

Leták OPZ – SÚPM ukončení

 

Návrat do práce v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

 

 

Aktualizace 26.9.2018:

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.

 

Odkaz na webové stránky projektu:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/navrat_do_prace_v_pardubickem_kraji

Ukončení čerpání:

Leták OPZ – SÚPM ukončení