Projektový den na SPŠPaS s 9. třídou

13.11.2019 proběhl třetí projektový den na SPŠPaS žáci pracovali v pekárně a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si vyzkoušeli přesné pipetování, pozorovali vzorky plísní pod různými mikroskopy a naočkovali si vzorek plísně.

 

18.2.2020 proběhl poslední projektový den na SPŠPaS žáci pracovali v cukrárně a chemické laboratoři. V cukrárně si pod vedením paní mistrové a studentek druhého ročníku zkusili navážit, zpracovat, upéct a naplnit různé zákusky. Kromě ruční práce využili i vyvalovací stroj.

Všechny čtyři projektové dny byly pro žáky velkým přínosem. Setkali se s činnostmi, které pro ně byly nové. V pekařské a cukrářské dílně pak okusily pracovní nasazení u daných profesí.