Program Skutečně zdravá škola

szs_G+

Program Skutečně zdravá škola

Naše škola se přihlásila do programu Skutečně zdravá škola na začátku roku 2015 a byla zároveň vybrána mezi 15 pilotních škol z celé České republiky, kde se program ověřoval.

Program je celkově velmi blízký waldorfskému pojetí vzdělávání a výchovy, proto jako budoucí Skutečně zdravá škola chceme pokračovat především v našem úsilí a pomáhat dětem získat představu o tom, odkud potraviny pocházejí, jak se pěstují a vyrábějí, a umožnit jim porozumět vztahům mezi jídlem, které jedí, a světem, ve kterém žijí.

V rámci programu tedy společně usilujeme o neustálé zlepšování školního stravování, viz informace na stránkách školní jídelny, pokračujeme ve výuce o jídle, v návštěvách farem, podporujeme děti ve vaření díky naší nové cvičné kuchyňce, v rámci našich slavností a akcí (také farmářský trh) pro děti, rodiče, zaměstnance a veřejnost je možnost ochutnat školní jídla či poznat místní dodavatele do školní jídelny, a mnoho dalších aktivit.

Naši rodiče a zaměstnanci školy jsou informováni o aktuálním dění v programu jednak formou zasílaného emailového w – čtení, na webových stránkách školy, ve školním časopise Waldorfinky nebo na školním facebooku.

Podrobnosti o programu a iniciativě Skutečně zdravá škola naleznete na www.skutecnezdravaskola.cz.

Informace o naší škole včetně publikovaných článků na školním blogu naleznete zde.

Tento komplexní program vychází z britského programu Food for Life Partnership.

V případě zájmu o zapojení se do aktivit v naší školy kontaktujte členy Kruhu Skutečně zdravá škola, který funguje při Spolku pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích.

Hanka Murphy, mluvčí Kruhu Skutečně zdravá škola

hanka.murphy@nullgmail.com, 732 719 223

 

  1. prosince 2017 byl naší škole na Školní akademii slavnostně předán BRONZOVÝ CERTIFIKÁT programu, kterým jsme završili plnění požadavků Skutečně zdravé školy.

 

Naše škola se v kalendářním roce 2018 zapojila do projektu „Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol“, který byl realizován spolkem Skutečně zdravá škola s podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Všechny aktivity byly zdokumentovány formou níže uvedeného snímku (složeného z existujících fotografií a videí): https://www.youtube.com/watch?v=x-qbjron1Q4&t=289s