Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů

POZOR platí níže uvedený čas. Ne čas z posledního w-čtení. Za nedopatření se omlouváme!!!

Ve čtvrtek 26. února 2015 se od 17,00 hod. koná členská schůze Spolku rodičů.

Na programu budou tato témata:

 

  1. Volba výboru (2 členové)
  1. Volba kontrolní komise (3 členové)
  1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2014
  1. Schvalování nové Vnitřní směrnice pro hospodaření
  1. Schvalování rozpočtu na rok 2015
  1. Hlasování o výši členských příspěvků
  1. Plán rozvoje školy: přestavba prostor školy

Kruhy – lyceum, mateřská škola, stravování (školní jídelna)

 

S texty k bodům 3), 4) a 5) se budete moci seznámit na www.spolek.waldorfpardubice.cz v záložce „Dokumenty“