Pomoc Ukrajině

Vážení waldorfští rodiče.

Zasíláme informace ohledně aktuální situace na Ukrajině ve spojitosti s naší školou i jinými waldorfskými školami.

1. Jak mluvit s dětmi o válce. Několik tipů můžete nalézti např. zde či zde

2. Na čtvrtek 24. 3. od 16 hodin plánujeme benefiční akci na podporu Ukrajiny na půdě naší školy. Vystoupí různí hosté a naše děti. Bližší informace uveřejníme později. Nyní si jen uložte termín.

3. V Pardubicích probíhá materiální sbírka pro Ukrajinu. Ve škole zřizujeme od 7. 3. sběrné místo, odkud zajistíme převoz na místo určení. Již nyní můžete veškerou humanitární pomoc dopravit do kostela Panny Marie Sedmibolestné v Pardubicích (zast. U Kostelíčka, Štrossova 972, Pardubice). Kostel bude otevřen ve všední dny od 16:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 12:00. Soupis potřebných věcí je zde. Kontaktní osoba na sbírku ve škole je paní Olga Pavlů (pavlu@nullwaldorfpardubice.cz).

4. Zástupci Asociace waldorfských škol se pokouší udržovat přerušované spojení s kolegy z waldorfských škol na Ukrajině, zejména v Kyjevě a Dněpropetrovsku. Vedle všeobecně známých potíží na Ukrajině se některé školy ocitly prakticky ze dne na den bez peněz, protože jako soukromé školy fungují bez státní finanční podpory a jsou závislé na příspěvcích od rodičů – které z pochopitelných důvodů přestaly existovat. Vedle mnoha dalších veřejně známých charitativních aktivit na podporu lidí postižených válečnou krizí na Ukrajině bychom Vás chtěli upozornit na následující aktivity a možnosti pomoci:

  • O víkendu vznikla koordinační skupina (skrze sociální síť Telegram) lidí z waldorfských škol a jejich společenství z evropských zemí zaměřená na pomoc rodinám a dětem z ukrajinských waldorfských škol s dopravou, ubytováním a umístěním v evropských waldorfských školách. Ačkoliv v „první linii“ je tato pomoc potřebná a už připravená ve stovkách rodin kolem maďarských waldorfských škol, je velmi pravděpodobné, že s pokračující krizí bude pomoci potřeba i v dalších zemích. Budeme rádi, pokud zvážíte možnosti nárazového, krátkodobého, ale i dlouhodobého ubytování v dosahu vaší waldorfské školy a případně nabídnete své kapacity (včetně pomoci s nutnými náležitostmi, stravováním, financemi) skrze formulář na odkazu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NTbUSqlHuUumIypcmH67lMpPikgkCAFCrtEnKNsZ4x1UMzQyUDJEV0hHNTlVMFIwNEdMSUgzWk9IUi4u
  • Německá organizace na podporu rozvoje waldorfského vzdělávání s celosvětovou působností Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners připravuje aktivity na pomoc traumatizovaným a vystrašeným uprchlíkům na hranicích Ukrajiny i těm, kteří na Ukrajině zůstávají. Jsou to projekty – Pomoc waldorfským a léčebným pedagogickým institucím na Ukrajině, Hledání ubytování a míst ve waldorfských školách v Evropě, Krizová pedagogika – léčebně pedagogická pomoc traumatizovaným dětem na pohraničním regionu, na Ukrajině, případně v evropských waldorfských školách s vyšší koncentrací uprchlíků.
    Více o těchto projektech si můžete přečíst zde: https://www.freunde-waldorf.de/en/waldorf-worldwide/ukraine
    Každé euro, které případně přispějete, bude využito pro tyto projekty. Přispět můžete přímo na uvedené webové stránce, nebo v korunách skrze sbírku spřátelené brněnské waldorfské školy (nadační fond brněnské waldorfské školy zřídil sbírku na pomoc Ukrajině, jejíž výtěžek bude po domluvě s Freunde der Erziehungkunst Rudolf Steiners převeden na jejich konto nebo částečně k přímé podpoře některé z ukrajinských škol. Více o sbírce naleznete na: http://www.nf-waldorf-brno.cz/ukrajinske-skoly-pomoc/).

Nyní hledáme cesty, jak můžeme být vzhledem k situaci na Ukrajině prospěšní. Budete-li mít nějaký nápad, aktivitu, námět, kontaktujte nás přes email pomoc-ukrajina@nullwaldorfpardubice.cz nebo přes vaše třídní učitele. Děkujeme.

Světlo a mír pro Ukrajinu.

Za kolegium školy Milan Barták, ř.š.