Podpořte nás

Při rozvoji školy jsme jako každá škola omezeni výší prostředků poskytovaných státem a městem na zajištění základních činností školy. Pokud tedy chceme dále rozvíjet kvalitní prostředí a zázemí pro naše žáky, jsme do značné míry odkázáni i na velkorysost rodičů a přátel školy.

Pro ty z vás, kteří byste rádi školu finančně podpořili jsme vytvořili jednoduchý návod, který vám umožní využít odpočtu z daně z příjmů.

Jak nás můžete podpořit?

• Můžete nás podpořit, pokud své běžné internetové nákupy realizujete přes portál givt.cz. Část peněz z vaší útraty, pak bude darována nám, aniž by vás to stálo cokoliv na víc.

Petra nakupuje přes GIVT

Zde je jednoduchý návod: https://www.youtube.com/watch?v=ywQj863QJ3s

 Dalším  jednoduchým způsobem, jak nás podpořit, je poskytnutí finančního daru. Vyplňte formulář darovací smlouvy, který je ke stažení ZDE, dvakrát jej vytiskněte, vlastnoručně podepište a oba výtisky doručte na adresu školy

Finanční částku je následně možné darovat osobně do pokladny školy nebo zaslat převodním příkazem na bankovní účet číslo: 2200779978/2010.

Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své datum narození, právnické osoby své IČO.

Jeden výtisk darovací smlouvy Vám zašleme obratem zpět.

Formulář darovací smlouvy obdržíte také přímo v kanceláři školy.

Vzhledem k tomu že jsme školským zařízením se na veškeré dary vztahuje ustanovení zákona o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce:

Fyzické osoby

– hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč

– maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby

– hodnota daru minimálně 2.000,- Kč

– maximálně 5% ze základu daně

– odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

  Vašeho rozhodnutí podpořit naši školu si vážíme a děkujeme.
Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch žáků školy.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu:  sekretariat@nullwaldorfpardubice.cz