Platby stravného na září 2019

Připomínáme, že do 20.8.2019 mají být uhrazeny zálohové platby na stravné na září 2019. Strávníci, kteří nebudou mít uhrazeno nemají nárok na oběd v prvním školním týdnu. Aktuální stav stravovacího konta svého dítěte je možné ověřit na www.strava.cz V první školní den nebude z organizačních důvodů možné hradit stravné v hotovosti.
Děkujeme za pochopení
 
Mgr. Olga Chlápková
vedoucí školní jídelny