Plánovaná revize rámcových vzdělávacích programů

Na uvedených  odkazech najdete shrnutí týkající se plánované revize RVP.

Zdroj: W-sdružení Písek (http://www.zssvobodna.cz/w-sdruzeni-pisek/revize-rvp)

 

Zde je několik dokumentů(viz níže), které jsme našli a sehnali k “revizi RVP”.

První dva jsou dokumenty z NUV – http://www.nuv.cz/t/navrh
Jejich vize je pro nás dost šílená – normalizace, uniformita, jednotné osnovy a další vymyšlenosti. Sice to takto nejmenují, ale je to tam tak zamýšleno.

Další je diskuse z webu rvp – https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=25467
a hlavně pak článek Ondřeje Šteffla, který je zajímavý – (http://www.eduin.cz/clanky/ondrej-steffl-k-revizi-rvp-1-cast/)

A pak také přikládáme zpracování dotazníku NUV, který někteří z nás vyplňovali. Po malé urgenci mi to z NUV poslali (http://www.nuv.cz/file/839/)
Ten je také zajímavým, protože z něj plyne, že plány NUV vypadají velikášsky a děsivě, ale anketa říká jasně, že:
– revidovat RVP ano, ale aby se zjednodušilo a aktualizovalo
– ale rozhodně ne dále konkretizovat
– a rozhodně nezavádět další zjišťování očekávaných výsledků!  Stačí vpodstatě to, jak je to nyní – tzn. v 9.tř. (viz např. státní přijímačky) a u ukončení SŠ (státní maturita). Pro zavedení pro 5.třídu to bylo sotva polovina, pro ostatní zanedbatelné.

Další odkazy na digitalní gramotnost a revize RVP
https://drive.google.com/drive/folders/0B1swBYSrdAq7YXZ2aXpkdUhjRVU?usp=sharing

rvp-analyza-vysledky

diskuse-k-revizi-rvp-leto-2017

ondrej-steffl-k-revizi-rvp-201709

zpravodaj-os-14-nuv-leto-2017

navrh-pojeti-revizi-ramcovych-vzdelavacich-programu-nuv-2017