Pátek 25. 9. se školou

V pátek 25. 9. se uskuteční zkrácená forma vyučování zaměřená na podporu sociálního společenství třídy. Epochy proběhnou dle rozvrhu. Bližší informace k jednotlivým třídám zašlou třídní učitelé prostřednictvím třídních stránek v nejbližších dnech. Provoz školní družiny bude v pátek ukončen v 16 hodin. Společně se setkáme v úterý 29. 9. v 8. 30 na školním hřišti. M. Barták, ředitel školy