Koncert AltaiKai

thumbnail of AltaiKai letak

Srdečně Vás zveme na koncert skupiny AltaiKai, který se uskuteční v pátek 2. 10. od 19.00 h v kostele Českobratrské církve evangelické v Pardubicích. Hudební skupina AltaiKai byla založena v roce 1997 Urmatem Yntaevem s cílem zachovat a rozvíjet tradiční kulturu…

SEZNAMOVACÍ KURZ EURYTMIE

Milí rodiče! Od tohoto školního roku budou mít děti v rámci vyučování Eurytmii. Kdo z vás má zájem dozvědět se o eurytmii více, je srdečně zván na SEZNAMOVACÍ KURZ EURYTMIE. KURZ I:   ve středu 7. 10. , 14.10. a 21.10.    od…

Velké eurytmické představení

Vážení rodiče, od tohoto školního roku jsme ve škole poprvé začali pro všechny ročníky vyučovat eurytmii, originální pohybové umění propojující hudbu, řeč a pohyb. Eurytmie je součástí waldorfského učebního plánu, protože umožňuje žákům skrze vědomé prožívání pohybu společně s řečí…